Projektni sastanak i studijski posjet u Rijeci

U sklopu petog projektnog sastanka održanog u Rijeci 20.7.2023. godine, projektni partneri posjetili su novo proizvodno postrojenje Energa – Kogeneracija Malonji koja se nalazi na zapadu Rijeke. U sklopu projekta kompletno je rekonstruirana i modernizirana toplana Malonji, koja opskrbljuje 150 korisnika toplinskom energijom, prilikom čega su dotrajali plinski kotlovi starosti 30-ak godina zamijenjeni visokoučinkovitom kogeneracijom na prirodni plin koja ima mogućnost korištenja kao goriva, […]

Projektni sastanak i studijski posjet u Rijeci Read More »