EU-financiran projekt REFINE lansira nova rješenja za Europske pružatelje energetskih usluga u uvjetima produbljivanja energetske krize

EU Renovation Wave cilja obnoviti 35 milijuna energetski neučinkovitih zgrada do 2030. godine. REFINE projekt, financiran iz programa Obzor 2020 ima značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva. REFINE ima fokus na rješavanju dostupnosti izvora financiranja za takve projekte.