Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

19. veljače 2022.

NEB nagrade

NEB nagrade (engl. NEB prizes) omogućavaju pojedincima i organizacijama da se prijave sa postojećim projektima (skupina A) ili s konceptima/idejama (skupina B) koja podržavaju lijepa, održiva i uključiva postignuća te potiču mlađe generacije u daljnjem razvoju novih koncepata i ideja.

NEB festival

NEB festival održat će se od 9. do 12. lipnja u Bruxellesu i u državama članicama koje će imati satelitske događaje.

Scroll to Top
Scroll to Top