Energetska učinkovitost na prvom mjestu

Načelom energetska učinkovitost prvo se određuje da se svaka aktivnost direktno ili indirektno promatra na način koji će pridonijeti smanjenoj potrošnji energije odnosno uštedama energije u odnosu na postojeće stanje, uz doprinos većem radnom učinku. Ovime se podrazumijeva usvajanje holističkog pristupa koji uzima u obzir ukupnu učinkovitost integriranog energetskog sustava i promiče najučinkovitija rješenja za klimatsku neutralnost u cijelom vrijednosnom lancu (od proizvodnje energije, prijenosa i distribucije te do konačne potrošnje energije) tako da se postigne učinkovitost i u primarnoj i u finalnoj potrošnji energije.