Projekt PVMax – REGEA započela investicijski val u sunčane elektrane

Projekt PVMax osmišljen je u svrhu pružanja podrške u pripremi izgradnje integriranih sunčanih elektrana u Hrvatskoj. Integrirane sunčane elektrane su one koje se grade na postojećim zgradama, kućama ili halama te služe u svrhu opskrbe energijom na lokaciji objekata.