Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dan: 31. svibnja 2021.

Joint_SECAP REGEA

Joint SECAP, završna konferencija

Procjena rizika i ranjivosti provedena na području Mediterana pokazala je kako klimatske promjene imaju jasan učinak na socijalni i gospodarski sektor našeg društva, pokazujući potrebu da se logika planiranja na razini općina ostavi iza sebe i prihvati planiranje na razini okruga, uzimajući uvijek u obzir lokalne stvarnosti i posebnosti.

Scroll to Top