Javno savjetovanje o Planu za klimatske ciljeve REGEA

Javno savjetovanje o Planu za klimatske ciljeve do 2030. godine

Europska komisija poziva građane EU-a da do 23. lipnja 2020. godine iznesu svoje stavove o planiranom povećanju ciljeva za smanjenje emisija u EU do 2030. godine te predlože nove mjere i politike potrebne za smanjenje emisija CO2. U okviru Europskog zelenog plana Europska Komisija u rujnu ove godine predstavit će sveobuhvatan plan za povećanje klimatskih ciljeva EU-a do […]

Javno savjetovanje o Planu za klimatske ciljeve do 2030. godine Read More »