Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

22. listopada 2018.

Darovi, krize i panika

Kakva čarobna riječ –fondovi EU-a. Često predstavljani kao rješenje svih problema, smisao ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U općoj i posve pogrešnoj percepciji, fondovi Eurposke unije jednako su bespovratna sredstva, takozvani grantovi ili na hrvatskom – darovi, dotacije. Tu se sad stvar komplicira – mislite li stvarno da dar može biti zdrava osnova za održiv …

Darovi, krize i panika Read More »

Završetak? – NE! … Ovo je tek početak jedne lijepe obnovljive priče

Mnogi će se pitati, čitajući naslov ovog članka, što li će pročitati. Nije ovo ni bajka ni basna, već ono što naša Agencija uspješno radi, a to su upravo međunarodni projekti, oni koji će ostaviti neizbrisiv trag na energetskom tlu Republike Hrvatske, oni koji će barem malo probuditi našu uspavanu ljepoticu – zvanu energetska politika. …

Završetak? – NE! … Ovo je tek početak jedne lijepe obnovljive priče Read More »

Scroll to Top