Stručna radionica – BioHeatLocal u Ivanić-Gradu

Dana 2. travnja 2015. godine, u sklopu projekta BioHeatLocal, održati će se 2. stručna radionica na temu „Korištenje toplinske energije iz biomase za zgrade javne namjene – mogućnosti za privatne šumovlasnike i poduzetnike“  u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1. Predstavnici Agencije, Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe održati će niz predavanja koja će obuhvatiti […]

Stručna radionica – BioHeatLocal u Ivanić-Gradu Read More »