Odluka o odabiru kandidata- OIE za fizičke osobe u Gradu Karlovcu za 2013. godinu

Na temelju raspisanog javnog natječaja za prikupljanje prijava o sufinanciranju projekta  POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA U GRADU KARLOVCU ZA 2013. GODINU, Gradonačelnik grada Karlovca donio je sljedeću:   O D L U K U o dodjeli sredstava za sufinanciranje prihvaćenih projekata pristiglih na Javni poziv za “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije […]

Odluka o odabiru kandidata- OIE za fizičke osobe u Gradu Karlovcu za 2013. godinu Read More »