REGEA izabrana u Izvršni odbor Hrvatskog društva za rasvjetu (HDR)

Hrvatsko društvo za rasvjetu (HDR) održalo je dana 4. travnja 2012. godine Izbornu Skupštinu društva u sklopu koje se izabrao novi Predsjednik društva kao i novi članovi Nadzornog i Izvršnog odbora. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, koju predstavlja Ivan Pržulj, izabrana je u Izvršni odbor društva. Radom u odboru, Agencija će pomoći u ostvarivanju ciljeva […]

REGEA izabrana u Izvršni odbor Hrvatskog društva za rasvjetu (HDR) Read More »