Objavljeno: 02-03-2017

U Rumunjskoj održan treći sastanak partnera na projektu EmBuild

Od 28. veljače do 2. ožujka 2017. godine, u gradu Sinaia (Rumunjska), održan je treći po redu sastanak partnera na projektu EmBuild (Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock). Kroz tri radna dana teme razgovora deset partnera iz osam zemalja obuhvaćale su sve dosadašnje i buduće projektne aktivnosti, pripreme za prvi period izvještavanja prema Europskoj komisiji te sudjelovanje projektnog konzorcija na konferenciji CROENERGY2017.  

Podsjetimo, projekt je pokrenut u ožujku 2016. godine od strane njemačkog GIZ-a- sa sljedećom postavom projektnog konzorcija: eza! (Njemačka), TUM (Njemačka), BPIE (Belgija), Sveučilište u Beogradu (Srbija), KSSENA (Slovenija), AE3R (Rumunjska), EnEffect (Bugarska), NALAS (Makedonija) te REGEA (Hrvatska). Cilj projekta EmBuild je, po uzoru na  Dugoročne strategije poticanja ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada izrađene u zemljama EU- izraditi istoimene strategije za odabrane jedinice lokalne/regionalne samouprave na području šest zemalja partnera, među kojima je i Hrvatska. Kroz projekt EmBuild spomenute strategije biti će izrađene za Karlovačku, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku županiju te za više od 80 općina s područja zemalja partnera. Do kraja tekuće godine biti će napravljena analiza fonda zgrada JLS/JRS, odnosno potencijali koje nosi energetska obnova istih. 

Vijesti o projektu EmBuild mogu se pratiti i na službenoj internet stranici projekta- POVEZNICA.