Objavljeno: 05-05-2017

REGEA na Tjednu održivog razvoja grada Karlovca

U okviru obilježenog tjedna provedene su promotivne i edukativne kampanje za širenje svijesti građana, posebice djece, o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti, te urbane mobilnosti. Tako su od utorka do petka u suradnji s partnerima održane edukativne radionice za djecu 3. i 4. razreda u deset karlovačkih osnovnih škola koje su provodili upravo članovi našeg REGEA tima, te radionice za djecu starije vrtićke dobi u osam vrtića na području grada Karlovca. U četvrtak, 4. svibnja 2017. godine u Velikoj vijećnici grada Karlovca održana je Konferencija o mogućnostima primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije na kojoj su predstavljeni primjeri dobre prakse hrvatskih gradova; Zagreba, Velike Gorice, Križevaca, Karlovca, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, tvrtki i energetskih agencija.

Na konferenciji su sudjelovali i naši predstavnici, a predstavljeni su projekti PrioritEE, NEWLIGHT i EmBuild.

U sklopu predstavljanja projekta PrioritEE održana je prva radionica projekta s ciljem definiranja potreba jedinica lokalne i regionalne samouprave za korištenjem naprednih alata za planiranje projekata energetske obnove.

EmBuild (Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock) project je koji REGEA provodi u suradnji s deset partnera iz osam zemalja te je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u sklopu programa Obzor 2020. Ciljanoj publici, a to su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavljeni su dosadašnji rezultati rada na projektu u sklopu kojega su identificirane mjere energetske učinkovitosti u zgradama u vlasništvu tijela JL(R)S, te koje su to administrativne i tehničke barijere u provođenju projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Glavni cilj projekta EmBuild je osnažiti tijela javne vlasti da izrade Dugoročne strategije poticanja ulaganja u energetsku obnovu fonda zgrada  u vlasništvu JL(R)S na području zemalja partnera. Očekivanja su da i druge općine, gradovi i županije slijede njihov primjer.

Ujedno su predstavljeni najznačajniji projekti koje je REGEA provela od početka njenog djelovanja 2008. godine, a to su projekti: I ja mogu imati solarne kolektore, Rekonstrukcija škola u Krapinsko-zagorskoj županiji, Područno grijanje na biomasu u općini Pokupsko, Rekonstrukcija dvorca Bračak i Rekonstukcija kotlovnice na biomasu u Karlovcu.