Objavljeno: 19-06-2017

REGEA uspješno provodi Med projekte

Kroz implementaciju projekata uspješno surađujemo s 30 različitih organizacija iz Španjolske, Italije, Malte, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, Cipra, Portugala i Grčke. Budući da sa zadnjim danom lipnja, za sva tri projekta, završava prvo izvještajno razdoblje danas, 19.lipnja, djelatnici REEA-e sudjeluju na drugoj Implementacijskoj radionici koju je organizirala Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, koja je Kontrolno tijelo Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran, s ciljem edukacije i uspješne implementacije procesa izvještavanja o troškovima na sva tri projekta.

U nastavku podsjećamo na glavne ciljeve naših Interreg MED projekata.

  • Cilj projekta NEW FINANCE je pružiti podršku vlasnicima javnih zgrada i privatnim ulagačima za uklanjanje barijera koje sprječavaju pokretanje ulaganja u mjere energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Kroz ovaj isključivo kapitalizacijski projekt će se uspostaviti platforma s primjerima dobre prakse koja treba služiti i povezivanju promotora projekata s privatnim ulagačima, a do kraja provedbe projekta planirano je pokrenuti pet novih energetskih projekata s određenim udjelom privatnog ulaganja.
  • Cilj projekta LOCAL4GREEN je razrada i provedba inovativnih poreznih modela na lokalnoj razini u devet različitih država radi poticanja korištenja lokalnih obnovljivih izvora energije. Nakon testiranja modela osigurat će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije. “Pozelenjavanje” porezne politike lokalnih samouprava pružiti će mogućnost gradovima i općinama da budu nositelji energetske tranzicije i time jačaju svoju ulogu u društveno-gospodarskom smislu.
  • Cilj projekta PrioritEE je ojačati kapacitete javnih uprava za odabir i provedbu ekoloških i isplativih mjera kroz potporu u planiranju i donošenju odluka u okviru EU Direktive o energetskoj učinkovitosti. Ovaj cilj postići će se kroz usku suradnju s lokalnim samoupravama u pet pilot područja u kojima će se razvijati i testirati novi alati za praćenje energetske potrošnje u javnim zgradama.