Objavljeno: 19-10-2017

Općina Lekenik ide prema pravcu održivog razvoja

17. listopada, predstavnici Općine Lekenik posjetili su Energetski centar Bračak. Podsjetimo općina Lekenik odabrana je kao buduće bioenergetsko naselje u sklopu projekta BioVill (www.biovill.eu).

Glavna tema sastanka, kao i razlog samog posjeta, bila je zamjena postojećeg sustava grijanja na ukapljeni naftni plin (UNP), sustava koji ne samo da uzrokuje visoke financijske izdatke već doprinosi zagađivanju okoliša kroz ispuštanje štetnih tvari u atmosferu. Jedina prihvatljiva opcija je grijanje na biomasu, Agencija je za općinu Lekenik izradila Idejno rješenje  u kojem je prikazana analiza izgradnje sustava područnog grijanja na drvnu sječku u sklopu SOS Dječjeg sela Lekenik koje u odabranoj varijanti  projekta obuhvaća i općinske i županijske zgrade. Dionici su na sastanku također pokušali dogovoriti mehanizme financiranja, ova investicija jedino je moguća ako se prijavi na domaće i fondove Europske unije za sufinanciranje bespovratnim sredstvima. Prvi korak je izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole, kako bi projekt bio spreman za prijavu na nadolazeće najavljene natječaje strukturnih i investicijskih fondova Republike Hrvatske.

U blizini samog centra naselja Lekenik nalazi se kompleks na području kojeg su smješteni subjekti iz sektora školstva, obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i sporta. U tom kompleksu tako se nalaze Osnovna škola Mladost Lekenik, Dječji vrtić Lekenik, Društveni centar, Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik, Nogometni klub Lekenik i SOS Dječje selo Lekenik. Obzirom da se ovi subjekti nalaze situirani u međusobnoj neposrednoj blizini, nužno se nameću kao cjelina u rješavanju problematike opskrbe električnom i toplinskom energijom, ali i rješavanja opremljenosti ostalim komunalnim infrastrukturnim sadržajima. Svi objekti su smješteni koncentrirano na relativno malom prostoru što otvara mogućnost rješavanja njihove opskrbe energijom iz alternativnih izvora sa što manje gubitaka prilikom dovođenja takve energije u pojedine jedinice njezinog korištenja. Prednosti će se ostvariti u povećanju kvalitete života u našem naselju i to kroz očuvanje okoliša, manje financijsko opterećenje građana za financiranje skupih energenata koje trenutno koriste. Nadalje aktivirati će se i dio proizvodnog sektora, čak i poljoprivrede, jer bi s gospodarskog aspekta moglo postati zanimljivo u investicijskom smislu ulagati u proizvodnju biomase iz drveta ili proizvodnju energetskih usjeva.

Zgrade javne namjene na ovaj način postaju u potpunosti opskrbljene električnom i toplinskom energijom, a uspostavom takvog sustava na njima, isti bi se proširio i na kućanstva diljem naselja.

Cilj je iskoristiti mogućnosti koje donose nove tehnologije, pa tako i izgraditi ekološki održiv i čist sustav opskrbe energijom koja će što je više moguće koristiti obnovljive izvore energije, te izvore koji su dostupni u njihovoj okolini. Upravo kroz projekt BioVill koji se bavi poticanjem, promoviranjem i uspostavljanjem energetski samoodrživih naselja, cilj je potaknuti dionike, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini, da djeluju energetski održivo. Poticanjem aktivnog korištenja sustava obnovljivih izvora energije i promocijom istih postiže se dvostruka korist- s jedne strane podiže se razina znanja i informiranosti (što direktno utječe na promjenu načina razmišljanja i stavova) lokalnog stanovništva, a s druge strane direktno se pridonosi povećanju udjela korištenja energije iz obnovljivih izvora energije.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima sastanka na iskazanoj dobroj volji i nadamo se uspješnoj budućoj suradnji.