Objavljeno: 17-07-2017

Održan prvi sastanak projekta BhENEFIT

Projekt BhENEFIT sufinanciran je iz program Interreg Central Europe. Započeo je 01.06.2017., a završava 30.12.2019. godine. Nositelj projekta je Comune di Mantova te okuplja još 12 partnera iz središnje Europe, a REGEA je jedan od njih.

BhENEFIT  usmjeren je na poboljšanje upravljanja povijesnim baštinskim područjima, kombinirajući dnevno upravljanje baštinskim zgradama sa svojim očuvanjem i valorizacijom na održiv način. Projekt će tražiti nova rješenja o tome kako procijeniti korištenje i povijesnu vrijednost građevinskih područja.

Projektom će se razviti zajednička strategija upravljanja područjem baštinskih zgrada za centralnu Europu, kojom će se unaprijediti sustav upravljanja, smanjiti gap između regulativa, odgovornosti i implementacije. Takav sustav biti će usvojen u javnim upravama putem pilot projekata uvođenjem alata za upravljanje i nadzor. Provedbom dva pilot projekta u nekoliko partnerskih zajednica biti će implementirani ICT alati, odnosno web-gis platforma i sustav podrške odlučivanju (DSS). Primjena takvih ICT alata potiče korištenje inovativnih tehnologija i pristupa sa ciljem obnove i održivosti vrijednih povijesnih građevina. 

Na prvom projektnom sastanku partneri su se međusobno upoznali te su predstavili svoje organizacije i područja baštinskih građevina, održana je prva konferenciju za lokalne medije, te je dogovoren okviran plan provedbenih aktivnosti.

Tijekom sastanka organiziran je i prvi sastanak nadzornog odbora (Steering committee) na kojem su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija, a na kojemu su izglasana tijela nadzornog odbora, pravila i procedure nadzora, početna faza provedbe projekta, uvođenje novog partnera, kalendar projektnih sastanaka te sastanci nadzornog odbora.

Benefit za Hrvatsku znači  zajedničku strategiju za upravljanje područjem baštinskih građevina, na razini Središnje Europe, razvijanje lokalnih partnerstava stručnjaka za upravljanje baštinskim područjima, implementiranje ICT alata za upravljanje i podršku odlučivanja u gradskoj upravi Karlovac, te razvijanje priručnika za upravljanje za lokalnu upravu.