Objavljeno: 28-06-2017

Obilježen Energetski dan Karlovačke županije

Na konferenciji je bilo riječi o realiziranim energetskim projektima u Karlovačkoj županiji u 2016. godini, najavljeni su novi projekti, a ovom je prigodom potpisan i Partnerski sporazum između Karlovačke županije i REGEA-e za EU projekt „Renew Heat“. O navedenim temama na konferenciji su govorili ravnatelj REGEA-e Dr.sc.Julije Domac i župan Karlovačke županije Damir Jelić, koji su obostrano pohvalili dosadašnju suradnju REGEA-e i Karlovačke županije na energetskim projektima na temelju kojih su ostvarene znatne uštede u energentima koje u pojedinim slučajevima, napose u školama, iznose preko 50%. Kako je najavljeno, suradnja se nastavlja kroz nove energetske projekte planirane za 2017./2018. godinu.

Na kraju konferencije potpisan je sporazum o provođenju novog energetskog projekta.