Objavljeno: 07-02-2017

Naš projekt RENEW HEAT na novoj trilaterali

Zajednički odbor za praćenje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 odabrao je 21 projekt za financiranje u sklopu prvog poziva. Jedan od tih je naš projekt „RENEW HEATHeating communities with renewable energy“ (hrv. lokalne zajednice koje se griju na obnovljive izvore energije) koji je u svojoj prioritetnoj osi 2 Zaštita okoliša i bio raznolikosti, unaprjeđenje mjera za sprječavanje rizika i promidžba održive energije i energetske učinkovitosti drugi na rang listi za ocjenjivanje projekata.

Vodeći partner na projektu je REGEA a naš prekogranični partner u Bosni i Hercegovini je Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona iz Bihaća. Nacionalni partneri na projektu su Karlovačka županija u Hrvatskoj i Općina Cazin u Bosni i Hercegovini, koji su ujedno i nositelji investicija za prelazak na grijanje drvnom biomasom u javnim zgradama.

Opći cilj projekta je pokrenuti energetsku tranziciju na razini lokalne zajednice kroz poticanje održivog korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – drva – što doprinosi energetskoj nezavisnosti i stvara čisti okoliš i gospodarski boljitak.

U sklopu projekta planiramo organizirati ciljane obuke ključnih dionika duž lanca opskrbe drvnom biomasom i projektnih partnera na temu održivosti i kvalitete drvne biomase, te inovativnih poslovnih modela (sabirno logistički centri i ugovorna prodaja topline)

Investicije u kotlove na biomasu pratiti će zanimljivi i korisni edukativni programi za korisnike javnih zgrada, na prvom mjestu škola.

Cijeli proces i sva iskustva planiramo zabilježiti u obliku zajedničkog kapitalizacijskog dnevnika koji će pratiti izradu strateškog akcijskog plana za korištenje drvne biomase u prekograničnom području.