Objavljeno: 10-03-2017

Visions of Bioenergy - završna konferencija projekta BioRes

U sklopu projekta BioRes  u Bruxellesu će se 11. svibnja 2017. godine održati završna konferencija pod nazivom „ Vizije o energiji iz biomase – predstavljanje lokalnih inicijativa Bruxellesu

Kroz projekt BioRES, koji ulazi u završnu fazu provedbe, uvodi se inovativni koncept sabirno-logističkih centara za biomasu (SLC) u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj koji se temelji na međunarodnoj suradnji sa tehnološkim predvodnicima iz Europe. Sabirno logistički centri, kao regionalna središta doprinijeti će povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima. 

Regionalna energetska agencija  Sjeverozapadne Hrvatske na projektu sudjeluje kao partner zajedno sa preostalih osam partnera iz šest zemalja EU i Srbijom.

Za više informacija kliknite na baner u nastavku