O PROJEKTU

Streetlight je projekt s ciljem poticanja inovativnih modela financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete.

Projekt Streetlight – EPC financiran iz programa Intelligent Energy Europe (IEE) Programme, započeo je u travnju 2014. s ciljem poticanja inovativnih modela financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete.

Projekt se provodi u 9 europskih regija gdje putem regionalnih ESCO info centara putem kojih se pruža podrška jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama i svim ostalim dionicima zainteresiranim u uključivanje u ESCO tržište.

Internetska stranica projekta: www.streetlight-epc.eu

LOGIN U STREETLIGHT WORK PLACE


Intelligent Energy Europe (IEE) Programom ispred Europske komisije upravlja Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME). VIše informacija o EASME na sljedem linku: EASME

PARTNERI PROJEKTA

NACIONALNI PARTNER PROJEKTA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

ŠTO JE ESCO

ESCO model financiranja obuhvaća nekoliko inovativnih modela financiranja projekata, kao npr. operativni leasing, ugovor o energetskom učinku te javno privatno partnerstvo.

Osnovne značajke svakog od modela navedene su u nastavku

1. Operativni leasing

 • obilježja poslovnog najma - korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva uz eventualnu mogućnost zamjene za novi objekt po isteku ugovora;
 • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama JLS;
 • u trošak poslovanja JLS ulazi i leasing obrok;;
 • PDV po računima može biti porezno priznat ovisno o djelatnosti primatelja leasinga i objektu leasinga);
 • bilanca primatelja leasinga nije dodatno opterećena jer nema dugoročnog zaduženja.

2. Ugovor o energetskom učinku

 • Grad/Općina naručuje i plaća uslugu (u slučaju javne rasvjete plaća se usluga rasvjetljavanja javnih površina);
 • ESCO tvrtka vodi računa o operativnom izvršavanju usluge (radovi na rekonstrukciji i održavanju sustava javne rasvjete);
 • ESCO tvrtka vodi računa o ostvarivanju energetskih i troškovnih ušteda;
 • Predstavlja preuzimanje dugoročnih obveza te obvezuje ishođenje suglasnosti Ministarstva financija;
 • Energetske uštede moraju biti dovoljne za otplatu mjesečnih troškova projekta u razdoblju kraćem od životnog vijeka instalirane opreme;
 • ESCO tvrtka sukcesivno priznaje svoje prihode od pružanja energetske usluge te zaračunava PDV na vrijednost energetskih usluga;
 • JLS iskazuje samo tekuće troškove primljenih energetskih usluga u razdoblju trajanja ugovora (račun 32398- naknada za energetsku uslugu);
 • Revalorizacija imovine po isteku ili raskidu ugovora nije definirana.

LEGENDA:

Područje A – razdoblje prije izvedbe projekta
ZNAČAJKE: visoki troškovi za energiju, energetski neučinkovita oprema
Područje B – razdoblje zajamčenih ušteda i razdoblje trajanja Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i troškovi održavanja, ostvarivanje energetskih i troškovnih ušteda, ESCO tvrtki isplaćuje se iznos prema ostvarenim uštedama
Područje C – razdoblje prijenosa prava vlasništva nakon isteka Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i odražavanje, dugoročne financijske uštede

3. Javno-privatno partnerstvo
 
 • Jasan legislativni okvir;
 • Jasna prava i obveze ESCO tvrtke i JLS;
 • Jasan način provedbe i mogućnosti kombiniranog financiranja (FZOEU i sl.);
 • Projekt se ne mora financirati isključivo iz ostvarenih energetskih ušteda;
 • Obveza izrade Studije opravdanosti ulaganja kojom se uspoređuju tradicionalni model financiranja i ESCO model financiranja - ukoliko se tradicionalni pokaže povoljniji ne može se sklopiti ESCO ugovor;
 • Obavezni sadržaj Ugovora o javno privatnom partnerstvu prema smjernicama Agencije za investicije i konkurentnost garantira zdravi dugoročni odnos JLS i ESCO tvrtke;
 • ESCO tvrtka preuzima rizike financiranja, izgradnje i održavanja- projekt ne predstavlja javni dug;
 • Imovina koja je predmet ulaganja u potpunom je vlasništvu ESCO tvrtke;
 • Po isteku ESCO ugovora rezidualna vrijednost ulaganja se bez naknade predaje u vlasništvo JLS;
 • Prilokom stjecanja dugotrajne imovine kao i tijekom efektuiranja projekta ESCO tvrtka ima pravo na odbitak pretporeza od dobavljača;

MISIJA ESCO INFO CENTRA
Uspostava funkcionalnog ESCO tržišta na području Republike Hrvatske

 

VIZIJA ESCO INFO CENTRA
Pružanje podrške svim dionicima ESCO tržišta s ciljem pomoći pri rješavanju pravnih, financijskih i tehničkih problema.

DIONICI ESCO tržišta:

EASME

Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME) uspostavljena je od strane Europske komisije kako bi u njezino ime upravljala sa nekoliko programa Europske unije. Zamjenjuje EACI (Izvršnu agenciju za konkurentnost i inovacije) koja je upravljala Europskom poduzetničkom mrežom (EEN), Inteligentnom energijom u Europi (IEE), Eko inovacijama i programom Marco Polo. Programi kojima trenutno upravlja ova agencija:

 • program COSME uključujući Europsku poduzetniku mrežu i poslovanje mladih u Europi;
 • dijelovi programa Horizon 2020 koji se odnose na industrijsko vodstvo, društvene izazove i SME instrument;
 • dio programa LIFE koji je namijenjen zaštiti okoliša i klimatskim akcijama;
 • dio Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF);
 • dio programa Inteligentne energije u Europi i inicijative Eko-inovacije.

 

Cilj EASME agencije je pomoći u stvaranju konkurentnijeg i resursno učinkovitijeg europskog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama. Istovremeno, agencija pruža kvalitetnu podršku svojim korisnicima, provodeći politike Europske unije u djelo. Također, brine da projekti financirani sredstvima iz programa za koje je zadužena daju rezultate i dostavlja Europskoj komisiji vrijedne podatke za kreiranje svojih politika.

Više o ovoj agenciji saznajte u OVDJE.:

Izvor: http://ec.europa.eu/easme/

Ispitivanje primjenjivosti EPC modela

Streetlight projekt dokumentacija

Streetlight projekt dokumentacija

KONTAKT

Ukoliko trebate dodatne informacije kontaktirajte nas sa povjerenjem na:

EPC INFO CENTAR
REGEA, Andrije Žaje 10, 10 000 Zagreb

e-mail: EPC@regea.org
T: + 385 1 3098 315

Ivan Pržulj, dipl. ing.

Marko Miletić, dipl. ing.

TOP
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Malcare WordPress Security