REGEA je regionalna energetska agencija i prepoznati centar znanja i izvrsnosti s referencama i projektima na području cijele Europske unije, osnovana još 2008. godine od strane Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i u njihovom je potpunom vlasništvu.

Djelokrug rada obuhvaća:

 • podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata s područja energetike (npr. energetska obnova i izgradnja zgrada)
 • izradu dugoročnih strategija, programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova (npr. državne strategije, SMART City strategije, SEAP-i i SECAP-i…)
 • razvoj inovativnih mehanizama financiranja energetskih projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku – ESCO model i Javno-privatno partnerstvo – JPP
 • izradu studijskih podloga, tehničkih proračuna i analiza, studija izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovnih planova i ostalih financijskih analiza
 • upravljanje projektima gradnje, stručni i tehnički nadzor
 • energetske preglede, energetsko certificiranje
 • obrazovanje i promicanje najbolje prakse, izradu obrazovnih publikacija
 • provedbu promotivnih i crowdfunding kampanja.

Politika kvalitete i načela rada

REGEA tim je čvrsto predan sljedećim načelima rada i djelovanja:

 • svim klijentima, a posebno županijama, gradovima i općinama pružamo savjete i podršku s ciljem provedbe konkretnih projekata, vodeći računa o dobrobiti cjelokupne lokalne i šire zajednice
 • u svim projektima se pridržavamo pravila struke i načela troškovne optimalnosti, a poslovnost temeljimo na poštenom odnosu sa dobavljačima i klijentima koji moraju dobiti ono što očekuju - uslugu dogovorene i najviše kvalitete i obavljenu u dogovorenom roku
 • nikad ne dajemo nerealna obećanja i garancije, loše vijesti komuniciramo bez odgode i otvoreno, vjerujemo u mogućnost dijaloga i kompromis i u nasloženijim situacijama
 • zapošljavamo isključivo najbolje kandidate - stručno i ambiciozno osoblje te njima omogućavamo i tražimo kontinuirano obrazovanje i usavršavanje.

Primjenom SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM prema zahtjevima norme EN ISO 9001:2015 REGEA je odredila politiku kvalitete za djelatnosti energetskog savjetovanja, energetskih pregleda i certificiranja te provedbe i financiranja projekata na području održivog korištenja energije.

TOP
Malcare WordPress Security