U Europi je instalirano više od 80 milijuna neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja koje je potrebno zamijeniti učinkovitijim, „zelenijim“ alternativama. Motiviranje potrošača za zamjenu neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja ključno je za dostizanje cilja dekarbonizirane Energetske unije te je ujedno i jedan od ciljeva projekta REPLACE financiranog kroz program Horizon 2020.

Kroz suradnju s lokalnim dionicima, u okviru projekta REPLACE, tijekom sljedeće tri godine provodit  će se kampanje usmjerene na poticanje zamjene neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja u deset ciljanih regija. Na temelju naučenih lekcija iz prethodnih projekata i detaljnog istraživanja provedenog na terenu, lokalne radne skupine djelovat će sa ciljem povezivanja ključnih sudionika u svakoj regiji – predstavnika jedinica lokalne samouprave, udruženja potrošača, energetskih poduzeća i profesionalnih udruženja. Korištenjem ovakvog pristupa REPLACE će povezati posrednike, poput dimnjačara ili instalatera sustava, koji imaju stalan pristup potrošačima, i javna tijela odgovorna za stvaranje legislativnog okvira, kako bi zajednički ostvarili maksimalan učinak.

REPLACE će lokalnim radnim skupinama pružiti komunikacijski okvir i alate potrebne za provođenje aktivnosti usmjerenih na potrebe svih relevantnih dionika. "REPLACE Kalkulator" bit će središnji alat u podizanju svijesti potrošača i ulagača o financijskim i drugim prednostima zamjene postojećih sustava grijanja i hlađenja, što će potaknuti i pospješiti provođenje kolektivnih akcija. Svi materijali i alati će biti javno dostupni kako bi se njihovim korištenjem, kao i isticanjem uspješnih priča, aktivnosti projekta mogle primijeniti i izvan ciljnih regija. Dodatno, sve aktivnosti će biti utemeljene u lokalnim političkim okvirima kako bi cjelokupni utjecaj REPLACE-a bio održiv, a okupljeni dionici nastavili s radom i suradnjom nakon životnog vijeka projekta. Fokusom na mjere jačanja kapaciteta i prijenosa znanja, REPLACE identificira i spaja sve elemente nužne za povećanje učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja za europske potrošače.

TOP
Copy link
Malcare WordPress Security