Elaborat učinkovitosti provedenih mjera energetske učinkovitosti za Županijsku palaču u Krapini, listopad 2015.

Priručnik o uvođenju mjera energetske učinkovitosti na objektima kulturne baštine, listopad 2015.

Brošura EE Culture- sažetak projekta, listopad 2015.

Smjernice za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete, veljača 2015.

Kontrolna lista isplativosti rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete, veljača 2015.

Brošura Energy transition of South-East European local governments, 2014.

Vodič za posrednike za ugovaranje energetskog učinka (EPC), listopad 2014.

Integrated SEE methodological toolkit for resource efficiency with final SEE criteria for assessment, rujan 2014.

Korisnički priručnik Ugovaranje energetskog učinka, rujan 2014.

Informativna brošura o obnovljivim izvorima energije namijenjena građanima, poduzetnicima i obrtnicima na području Zagrebačke županije, svibanj 2014.BioRES brošura „Održivost i kvaliteta u sabirno logističkim centrima za biomasu“

Brošura Kako smo obnovili naše škole, srpanj 2013.

Monografija godina zajedno, lipanj 2013.

Brošura Energetska učinkovitost u gradu Karlovcu, 2013.

Brošura malim koracima do velikih ušteda, ožujak 2013.

Brošura Energetski učinkovitom rasvjetom do ušteda i čišćeg okoliša, siječanj 2013.

Svjetlotehnički priručnik – Katalog energetski učinkovite rasvjete, siječanj 2013.

Brošura kako uštedjeti korištenjem razdjelnika topline i termostatskih ventila, prosinac 2012.

Brošura Označavanje uređaja, listopad 2012.

Brošura Buy Smart+ Služba za informiranje naručitelja, srpanj 2012.

Informativna brošura za promicanje obnovljivih izvora energije namijenjena građanima, malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, travanj 2012.

Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije – Priručnik, travanj 2012.

Sabirno-logistički centri za biomasu- 3 koraka za uspješnu realizaciju projekta, ožujak 2012.

Priručnik o gorivima iz drvne biomase, ožujak 2012.

Brošura Energetske agencije u Republici Hrvatskoj, rujan 2011.

Brošura Energetska učinkovitost u zgradama javne i stambene namjene, travanj 2011.

Bojanka Klima i energija za malu i veliku djecu, ožujak 2011.

Priručnik za učenike srednjih škola Klima i energija, ožujak 2011.

Priručnik za pripremu i financiranje projekata održivog korištenja energije u lokalnim zajednicama, studeni 2010.

Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji, ožujak 2010.

Učinkovito gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu Grada Zaprešića, siječanj 2010.

Slikovnica PRIČAJ MI O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, veljača 2009.

Suvremena energetski učinkovita javna rasvjeta, siječanj 2009.

Održiva gradnja, listopad 2008.

Prezentacija programa rada i aktivnosti agencije – Svečana konferencija Nova energija za Sjeverozapadnu Hrvatsku, HGK, Zagreb, 13. lipnja 2008.

D. Mikulić, I. Rašić Benković, S. Slijepčević – Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada

J. Domac, V. Šegon- Forests, bioenergy and people – key elements for energy transition of South-East Europe, rujan 2015.

D. Kajba, J. Domac, V. Šegon -Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia – Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe. Šumarski list 7-8-2011.

J. Domac, Z. Benković, V. Šegon, I. Ištok – Kritični čimbenici u razvoju domaćeg tržišta peleta. Šumarski list 5-6-2011.

J.Domac, C. Panoutsou – Overview of the South-East Europe Bioenergy Potential. Balkan Energy & Infrastructure Finance Forum 2011, Bukurešt, Rumunjska, 27-28. lipnja 2011.

J.Domac, I. Lončar – Fuel poverty from a small country perspective – What we do in Croatia. Renewable Energy Solutions Addressing Fuel Poverty Conference, Aylesbur, UK, 14. lipnja 2011.

J. Domac, S. Djukic, V. Segon, V. Kolega: Akcijski plan održivog korištenja energije (SEAP) kao važan dokument za smanjenje emisije stakleničkih plinova u gradovima. Međunarodni kongres Energija i okoliš 2010, Opatija, 18-22. 10. 2010.

J. Domac, M. Trossero (ur.), V. Šegon, I. Milković, M. Vrebčević, G. Kovač. R. Pernar: WISDOM CROATIA Spatial woodfuel production and consumption analysis applying the Woodfuels Integrated Supply/Demand Overview Mapping (WISDOM) methodology, FAO, Rome, 2009.

R. Pašičko, D. Kajba, J. Domac – Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija. Šumarski list 7-8-2009, rujan 2009.

V. Šegon, J. Domac: Aktivnosti Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske s naglaskom na bioplin i biogoriva. Njemačko-Hrvatski Simpozij Energije iz biomase – kruta biomasa, bioplin i biogoriva, Zagreb, 27.04.2009.

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić – Razvitak održive industrije drvenog ugljena – Završni rezultati projekta FAO TCP/CRO/3101. Šumarski list 11-12-2008, prosinac 2008.

J.Domac, S. Djukic, V. Segon – SERVE projekt – Sudjelovanje građana i brižljiva priprema donosi uspjeh. II. Hrvatski forum o održivoj gradnji, Zagreb, 18. 10. 2008.

TOP
Malcare WordPress Security