Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15, Narodne novine broj 25/13), (dalje u tekstu: „Zakon“).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji:

1. podnošenjem zahtjeva pisanim putem, pri čemu je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga:

 • poštom na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb;
 • putem telefaksa broj 01/3098-316;
 • putem e-maila na adresu info@regea.org;
 • donijeti osobno na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka,  u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

2. usmenim putem, osobno na adresi Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb ili putem telefona broj 01/3098-315, svakog ponedjeljka u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, o čemu će se sastaviti zapisnik, odnosno, službena zabilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije.

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za za dopunu ili ispravak informacije 

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Primjenjivi propisi:

   • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15);
   • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13);
   • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu
    pružanjem
    informacije korisniku prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije;
   • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14 i 15/14);
   • Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija koju plaća korisnik prava na informacije (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2017. godina.
2016. godina.
2015. godina.

Službenik za informiranje:

Ivana Belić, glasnogovornica
Tel:  01/3098-315
Fax: 01/3098-316
Email: ibelic@regea.org

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje  za od 28. veljače 2018.

Program rada za 2018.g.

Plan prihoda i rashoda za 2018.g.

Izvješće neovisnog revizora za 2017

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Plan zapošljavanja 2018.g.

Dopuna Programa rada za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016.g.

Izvješće neovisnog revizira o revizijskom uvidu za 2016.

Plan zapošljavanja tijekom 2017. godine

Pročišćeni tekst Statuta od 28. prosinca 2016.

Program rada za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. g.

Plan zapošljavanja 2016/2017.

Odluka za izbor ravnatelja  od 5. listopada 2016.

Statut REGEA od 3. listopada 2011.

Revizijsko izvješće za 2015. godinu

Pročišćeni tekst statuta od 23. svibnja 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2016.g.

Program rada za 2016.g.

Program rada za 2015.g.

Program rada za 2014. g.

Pravilnik o radu od 11. studenog 2014.

Plan prihoda i rashoda za 2015.g.

Izvješće o radu za 2015. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Plan prihoda i rashoda za 2014. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2014.g.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje od 15. ožujka 2013.

Izvješće o radu za 2014. g.

Životopis Alen Ćurin

Izvješće o radu za 2013. g.

Izvješće o radu za 2012. g.

Financijsko izvješće za 2015. g.

Financijsko izvješće za 2014. g.

Financijsko izvješće za 2013. g.

Financijsko izvješće za 2012. g.

TOP
Malcare WordPress Security