REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

započela je s radom 2008. godine uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu. Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske unčikovitost. Osim toga, Agencija ima zadatak i uvođenje dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pruža informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Grupa smo stručnih, ambicioznih i pozitivnih ljudi koji svojim znanjem i inovativnošću mijenjaju način gospodarenja energijom u Hrvatskoj.

Julije Domac, dr. sc.

Julije Domac, dr. sc.

RAVNATELJ
PODACI

 

Pozicija Ravnatelj
Kontakt + 385 (0)49 658 552

jdomac@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo Diplomirao, magistrirao te 2004. doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Od 1997. do 2007. zaposlen je u Energetskom institutu Hrvoje Požar, na položaju zamjenika voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. U dosadašnjem radu bio je voditelj Nacionalnog energetskog programa BIOEN, tehnički urednik i nacionalni direktor projekta za FAO, voditelj projekata za Međunarodnu energetsku agenciju – IEA, nacionalni koordinator projekata za UNIDO, konzultant na projekatima za Svjetsku banku i Vladu Republike Irske. Od 2005. radi kao evaluator projekata pri Europskoj komisiji za 6. i 7. Okvirni program i program Inteligentna energija za Europu. Objavio je preko 60 znanstvenih i stručnih radova u vodećim svjetskim publikacijama i časopisima.

Od 2013. je i predsjednik je FEDARENE – Europskog udruženja regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu.

Dobitnik je Godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar, Nagrade Biomass Junior Award 2004 u povodu 2. Svjetske konferencije o biomasi, Državne nagrade za znanost, Posebne rektorove nagrade i drugih priznanja. Općina Pokupsko dodijelila mu je Povelju počasnog građanina 2016. godine.

Nakon aktivnog sudjelovanja u osnivanju Agencije i prvog mandata kao ravnatelja od 2008. do 2012., Agenciju vodi i u tekućem četverogodišnjem razdoblju.

Velimir Šegon, mr. sc.

Velimir Šegon, mr. sc.

ZAMJENIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Zamjenik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 7779 589

vsegon@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji koordinira provedbu niza projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije te povećanja energetske učinkovitosti te djeluje kao predstavnik uprave za kvalitetu u sklopu sustava kontrole kvalitete. Od studenog 2014. godine djeluje i kao evaluator projekata iz područja energetike za Europsku komisiju u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Sudjelovao je kao predavač na preko 100 događanja (konferencije, seminari, treninzi, radionice i sl.), između ostalo i kao pozvani predavač na Europskom tjednu održive energije u Briselu 2014. godine u organizaciji Europske komisije.

Kao najznačajniji projekti u kojima je sudjelovao ili sudjeluje mogu se izdvojiti:

  • Izgradnja sustava područnog grijanja na biomasu u Općini Pokupsko – prva i trenutno jedina komunalna toplana na biomasu u Hrvatskoj, financirana putem IPARD pretpristupnog programa. Općina Pokupsko je dobitnik prestižne EUSEW nagrade za 2016. godinu koju dodjeljuje Europska komisija, a kao jedan od ključnih projekata za dodjelu nagrade bila je upravo toplana na biomasu;
  • Ugradnja kotla na pelete u Obrtničkom centru u Karlovcu, što predstavlja prvi primjer provedbe modela ugovorne provedbe topline iz biomase u Hrvatskoj. Na temelju stečenih iskustava pokrenuti su projekti po istom modelu u nizu škola i drugih zgrada javne namjene te su u osnovnim školama u Slunju i Ozlju ovi projekti i provedeni;
  • Izrada preko 30 strateških i provedbenih dokumenata na temu povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije za jedinice regionalne i lokalne samouprave;
  • Preko 20 projekata na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti financiranih iz raznih programa Europske komisije;
  • Veći broj investicijskih projekata – energetske obnove zgrada, ugradnje sustava obnovljivih izvora energije te modernizacije javne rasvjete
Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 7775 495

iprzulj(@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen prvotno kao stručni suradnik, a potom i voditelj Odjela za energetske analize i praćenja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi konceptualnih i idejnih programa i projekata, energetskih strategija i politika (nacionalna i regionalna razina državne uprave) te sudjeluje u planiranju i unapređenju organizacije rada Agencije.

Također je aktivan u pripremi i provedbi međunarodnih projekata (IPA (SLO-HR i HR-BiH), IEE, HORIZON 2020 te IPARD) i osiguravanju nepovratnih izvora financiranja (ELENA, FZOEU, HAMAG INVEST) te kreditnih sredstava (HBOR, EBRD i EIB) za javni i privatni sektor. Zadužen je za pružanje usluga savjetovanja nacionalne, regionalne i lokalne razine državne uprave, priprema i provodi izradu strateških, programskih i planskih dokumenata, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza za javni i privatni sektor.

Zadužen je za provedbu znanstvenih i istraživačkih projekata i programa, kao i provedbu programa i projekata u području javno-privatnog partnerstva (JPP).

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)47 658 493

krajic@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni diplomski studij strojarstva Veleučilišta u Karlovcu
Titula Dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji zaposlen od 2009. godine kao stručni suradnik, a zatim kao voditelj područnog ureda Karlovac. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja. Zadužen je za savjetovanje Karlovačke županije te koordinaciju aktivnosti koje Agencija provodi sa županijom te gradovima i općinama s njezinog područja. Sudjeluje u izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata Karlovačke županije. Vodi i nadzire projekte ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase te sudjeluje u pripremi i provedbi investicijskih projekata energetske obnove zgrada i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Sudjelovao je u provedbi međunarodnih projekata financiranih putem Programa pretpristupne pomoći – IPA te programa Inteligentna energija za Europu i Horizon2020.

Ivana Benković, dipl.ing.el.

Ivana Benković, dipl.ing.el.

POMOĆNICA RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnica ravnatelja
Kontakt + 385 (0)49 658 064

ihorvat@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji vodi područni ured u Krapini. Zadužena je za koordinaciju aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti s Krapinsko-zagorskom županijom te općinama i gradovima sa njezinog područja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi razvojnih strategija, planova energetske učinkovitosti i programa korištenja biogoriva na regionalnoj razini. Priprema i provodi projekte energetske obnove postojećih javnih zgrada i uspostave grijanja na biomasu za javni sektor te projekte poticanja ugradnje mjera energetske učinkovitosti za privatni sektor.

Sudjelovala je u provedbi međunarodnih projekata financiranih u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska te programa Inteligentna energija za Europu.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

GLAVNI EKONOMIST
PODACI
Pozicija Glavni ekonomist
Kontakt + 385 (0)1 8892 266

hmaras@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na poziciji glavnog ekonomista te  vodi poslove vezane uz izradu ekonomsko-financijskih analiza i prijave projekata na domaće i međunarodne izvore financiranja.

Sudjelovao je na provedbi europskih projekata u sklopu Šestog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (SERVE), Inteligentna energija za Europu (ZagEE MLEI-PDA, BuySmart+, SUSTAINCO), Obzor 2020 (BioRES), Transnacionalnom programu Jugoistočna Europa (RE-SEEties) i IPA instrumentu pretpristupne pomoći (IPARD – Pokupsko).

Ivana Marić, oec.

Ivana Marić, oec.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
PODACI
Pozicija Voditeljica računovodstva
Kontakt 385 (0)49 658 553

imaric@regea.org

Obrazovanje I. gimnazija u Zagrebu, ovlašteni računovođa
Titula Oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi kao voditelj računovodstva, obavlja poslove financijskog praćenja međunarodnih i domaćih projekata te nadzire ukupno financijsko-računovodstveno poslovanje kao i druge zakonske obveze.

Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave te sudjeluje u provedbi postupaka javne i bagatelne nabave. U travnju 2016. uspješno završila stručno školovanje kojim je stekla zvanje poreznog specijaliste.

Ivana Belić, dipl. novinar

Ivana Belić, dipl. novinar

GLASNOGOVORNICA
PODACI
Pozicija Glasnogovornica
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ibelic@regea.org

Obrazovanje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Titula dipl. novinar
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo

Diplomirala 2009. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer odnosi s javnošću i televizija. Od 2006. do 2007. angažirana je na „Projekt za unapređenje sustava javnog duga“ CARDS 2002 koji je proveden u Ministarstvu financija. Od 2008. do 2012. godine radi na HRT-u kao novinar, a od 2012. dobiva angažman kao voditeljica i novinarka emisije „Putem EU fondova“. Od listopada 2014. do veljače 2017. godine radi na funkciji voditeljice marketinga i odnosa s javnošću Ghetaldus optike. U dosadašnjem radu moderirala je brojne konferencije i organizirala različita događanja.

U Agenciji obnaša dužnost glasnogovornice. U suradnji s ravnateljem Agencije planira i prezentira planove, aktivnosti i poslovne događaje Agencije prema medijima i javnosti. Komunicira s javnošću i medijima te u dogovoru s ravnateljem Agencije organizira medijski nastup. Organizira i vodi konferencije za novinare, izrađuje priopćenja za javnost, te razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocija. Zajedno s ravnateljem Agencije izrađuje komunikacijsko – marketinšku strategiju, te vodi društvene mreže i web stranicu Agencije.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
Pozicija Administrativni referent
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

kkobilsek@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo Zadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora. Također aktivno sudjeluje u planiranju aktivnosti i Agencije prema medijima i javnosti te organizira medijske nastupe, priprema priopćenja za javnost, razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocije, objavljuje vijesti na internetskim stranicama  i društvenim mrežama Agencije te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije.

 

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
Pozicija Administrativni referent
Kontakt +385 (0)1 3885 315

msvincek@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula univ.bacc.oec
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Završila je četverogodišnji Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, smjer „Poslovna ekonomija“ te se dalje profesionalno razvijala u administrativnim, prodajnim i računovodstvenim poslovima te tako stekla iskustva iz šireg opsega organizacijskih i komunikacijskih radnih aktivnosti.

Zadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora.

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)49 658 063

sbardak@regea.org

Obrazovanje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula dipl. ing. drvne tehnologije
Prijašnje radno iskustvo Učenički dom Ivana Mažuranića, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo Radi na projektima područnog grijanja na biomasu te aktivnostima vezanim za energetske projekte na području Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovao na provođenju  projekta Znanjem do energetskih ušteda te projekata sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Također je bio uključen u pripremu projekata energetske rekonstrukcije postojećih javnih zgrada. Radi na međunarodnim projektima u okviru IPA programa (SLO-HR) – BioHeatLocal, te HORIZON 2020 programa – Biores.
Josip Čengija, dr. sc.

Josip Čengija, dr. sc.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 499

jcengija@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen od 2016. godine gdje radi na projektu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Zagorsko-krapinskoj i Zagrebačkoj županiji (NEWLIGHT- ELENA) kao voditelj projekta i stručnjak za JPP.

Također sudjeluje u analizi, strukturiranju i pripremi ostalih potencijalnih JPP projekata.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mhrbud@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji sudjeluje u provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i korištenja obnovljivih izvora energije, što uključuje provođenje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata zgradaizradu investicijskih studijasudjelovanje u izradi nacionalnih programa i strategija iz područja održive gradnje, upravne postupke provedbe procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije itd. Sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata.

Od 2016. ovlaštena je kao osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Miljenko Jagarčec, ing.

Miljenko Jagarčec, ing.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)49 658 061

mjagarcec@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Ing.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužen za koordinaciju aktivnosti s Krapinsko-zagorskom županijom te gradovima i općinama s područja Krapinsko-zagorske županije. Vodi projekte sanacije škola u Krapinsko zagorskoj županiji, projekt Znanjem do energetskih ušteda te projekte sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe (projekt I ja mogu imati solarne kolektore! i drugi). Radi na provedbi energetskih pregleda i izradi energetskih certifikata.
Martina Krizmanić, mag.oec.

Martina Krizmanić, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)49 658 062

mkrizmanic@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na provedbi razvojnih i međunarodnih projekata te aktivnostima vezanim uz ekonomske analize u okviru projekata korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. Od 2014. do 2015. godine radila je na međunarodnom projektu u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., čiji je cilj bio obnoviti dva objekta kulturne baštine u skladu sa niskoenergetskim principima (1 objekt u SLO i 1 objekt u HR). Ima iskustva u organizaciji tematskih radionica vezanim uz programe stručnog obrazovanja za javnost, također sudjeluje u pisanju studija vezanih za energiju iz biomase za jedinice lokalne samouprave te za međunarodne organizacije poput Svjetske banke i dr. Trenutno radi na međunarodnom projektu Bioenergetska naselja (BioVill) – Povećanje tržišnog udjela održive bioenergije. Projekt BioVill je trogodišnji projekt, financiran od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020) za istraživanje i inovacije. Cilj projekta BioVill je uspostavljanje, poticanje i promoviranje bioenergetskih naselja u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumunjskoj sve do faze investiranja.
Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt
Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi kao voditelj projekta na projektu BhENEFIT te sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.
Dragica Lupić, dipl.ing.el.

Dragica Lupić, dipl.ing.el.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)91 3885 515

dlupic@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužena za sustav upravljanja kvalitetom  i njegovu usklađenost s važećom normom ISO 9001:2015. Osim toga radi i na projektima vezanim uz elektro-mobilnost i  pametne gradove.
Mihaela Mehadžić, dipl.oec.

Mihaela Mehadžić, dipl.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 497

mmehadzic@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji sudjeluje na razvojnim i međunarodnim projektima koji uključuju izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova, programima i planovima energetske učinkovitosti županija te aktivnostima vezanim uz pripremu promotivnih i obrazovnih materijala.

Također provodi financijske analize projekata iz sektora energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za investitore iz javnog i privatnog sektora.

Marko Miletić, mag.ing.el.

Marko Miletić, mag.ing.el.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 489

mmiletic@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo Voditelj je projekata vezanih uz rekonstrukciju, modernizaciju i dogradnju javne i unutarnje rasvjete.
Član je ESCO info centra unutar Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te radi na energetskim pregledima zgrada i energetskim pregledima javne rasvjete.
Miljenko Sedlar, dip.ing

Miljenko Sedlar, dip.ing

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

msedlar@regea.org

Obrazovanje Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu
Titula dipl.ing
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, a radno iskustvo stjecao je u INA, d.d. i Grada Zagreba. Stručnjak u područjima zaštite okoliša, energetike, održive mobilnosti i EU financiranja s uspješnim rezultatima u provedbi projekata i zastupanju interesa različitih dionika na nacionalnoj i EU razini. Posjeduje iskustvo u korištenju tehničkog znanja u pružanju podrške zakonodavnom razvoju i savjetovanju za inovativno financiranje projekata i aktivnosti, pripremi i provedbi projekata u kojima je potrebno međuzavisno partnerstvo, strateško razmišljanje i tehničko savjetovanje. U Agenciji sudjeluje u izradi strateških dokumenata za održivo korištenje energije i prilagodbe na klimatske promjene i u području pametnih gradova, a sudjeluje i u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Prethodno radno iskustvo: INA, d.d., Grad Zagreb

Tijana Šimek, struč.spec.oec.

Tijana Šimek, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 7775 494
tsimek@regea.org
Obrazovanje Ekonomski fakultet u Zagrebu, Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula Struč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi od samog početka rada, prvotno kao voditelj ureda, a zatim kao voditelj projekata organizacije skupova i radionica. Također aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i prijavama projekata na različite dostupne domaće i inozemne izvore financiranja.
Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)47 658 491

mvlainic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na izradama idejnih rješenja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za područje Karlovačke županije, Grada Zagreba i Grada Karlovca te sudjeluje u timu za provođenje energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Od 2014. godine radi na međunarodnim projektima. Iste godine upisuje doktorski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 7775 493

svrcek@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izrađuje projekte racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, provodi energetske preglede, izrađuje energetske certifikate, koordinira stručnim timovima izvan Agencije, provodi nadzor nad izvođenjem radova, sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata u sklopu programa Europske unije Horizon 2020 – projekt EmBuild i drugi. Priprema i prijavljuje projekte energetske učinkovitosti na domaće izvore financiranja (FZOEU, MRRFEU i drugi). Sudjelovao kao konzultant za Svjetsku banku i nizu europskih projekata u sklopu programa Inteligentna energija za Europu (Zagreb Energy Efficient City, European energy service initiative 2020 i  drugi) te uspješnoj provedbi projekta prve hrvatske toplane na biomasu u Pokupskom.
Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)91 3885 – 326

vvhabazin@regea.org

Obrazovanje Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula Struč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo

U Agenciji je uključena u međunarodni projekt BioVill koji je s provedbom započeo u ožujku 2016. godine, a financiran je od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. Također je uključena je u projekt obnove i rekonstrukcije dvorca Bračak gdje pomaže u pripremi i provedbi promotivnih aktivnosti Te sudjeluje i u pisanju studija i programa vezanim za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.

Vedran Vucelić, mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.

Vedran Vucelić, mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

vvucelic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji obavlja poslove voditelja projekata – voditelja ključnih projekata vezano za projekt NEWLIGHT- ELENA koji obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete u Krapinsko-zagorskoj županiji te Zagrebačkoj županiji.

Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva te posjeduje certifikate PRINCE2 i MSP.

Petra Vučetić, mag.ing.aedif.

Petra Vučetić, mag.ing.aedif.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 8892 267

pvucetic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Diplomirala 2014. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija građenja, s temom diplomskog rada Održavanje zgrada i energetska učinkovitost. Od 2014. do 2017. radi u tvrtki Monel d.o.o. koja se bavi upravljanjem i održavanjem zgrada gdje vodi projekte energetske obnove višestambenih zgrada.

U Agenciji sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.

Matija Hrupački, mag.gosp.inž.

Matija Hrupački, mag.gosp.inž.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)49 658-554

mhrupacki@regea.org 

Obrazovanje Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor (Slovenija)
Titula mag.gosp.inž.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo U agenciji radi na međunarodnom projektu PrioritEE koji je s provedbom započeo u veljači 2017. godine, a financiran je u sklopu Interreg MED programa 2014-2020. Također sudjeluje u provedbi aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti s Krapinsko-zagorskom županijom te općinama i gradovima s njezinog područja, te sudjeluje izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata.
Marko Čavar, mag.

Marko Čavar, mag.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekta
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mcavar@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Aalborg University
Titula Magistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Nakon završenog preddiplomskog studija na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (smjer: procesno-energetski, usmjerenje: energetika), diplomira na Aalborg University (smjer: Planiranje i upravljanje održivim razvojem). Kroz diplomski studij, sudjeluje u studentskim projektima energetskog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini kao i definiranja problema energetskog siromaštva. S temom diplomskog rada Procjena mjera energetske renovacije i pregled problema i rješenja u mjerenju I naplati potrošnje toplinske energije diplomirao je 2017.

Dolaskom u Agenciju, započinje s radom na europskim projektima s ciljem lokalnog, regionalnog i nacionalnog razvoja u području energetske efikasnosti i održivog razvoja energetskog sustava. Od travnja 2018. sudjeluje u „KeepWarm“ projektu koji je dio HORIZON 2020 programa.

Gordan Borić

Gordan Borić

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)1 8892 268

gboric@regea.org

Obrazovanje Srednja graditeljska tehnička škola u Zagrebu
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo Vodi poslove vezane uz Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), sudjeluje na poslovima vezanim uz IT  tehnologiju,  nabavu informatičke opreme, a bavi se i poslovima zaštite na radu.
Igor Krizmanić

Igor Krizmanić

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ikrizmanic@regea.org

Obrazovanje Srednja poljoprivredna škola
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Obavlja poslove organizacije, prijevoza i dostave dokumenata, unosa podataka, arhiviranja dokumenata te ostalih sličnih poslova.
Koraljka Sabadin, oec.

Koraljka Sabadin, oec.

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt +385 (0)49 658 555

ksabadin@regea.org

Obrazovanje Srednja ekonomska škola u Rijeci
Titula Oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužena za poslove sistemske i mrežne administracije,  voditelj je Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) za Krapinsko-zagorsku županiju, grafički dizajn, web administraciju te provođenje energetske učinkovitosti u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

TOP
Malcare WordPress Security