REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

započela je s radom 2008. godine uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu. Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske unčikovitost. Osim toga, Agencija ima zadatak i uvođenje dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pruža informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Grupa smo stručnih, ambicioznih i pozitivnih ljudi koji svojim znanjem i inovativnošću mijenjaju način gospodarenja energijom u Hrvatskoj.

Julije Domac, dr. sc.

Julije Domac, dr. sc.

RAVNATELJ
PODACI

 

Pozicija Ravnatelj
Kontakt + 385 (0)49 658 552

jdomac@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo Diplomirao, magistrirao te 2004. doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Od 1997. do 2007. zaposlen je u Energetskom institutu Hrvoje Požar, na položaju zamjenika voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. U dosadašnjem radu bio je voditelj Nacionalnog energetskog programa BIOEN, tehnički urednik i nacionalni direktor projekta za FAO, voditelj projekata za Međunarodnu energetsku agenciju – IEA, nacionalni koordinator projekata za UNIDO, konzultant na projekatima za Svjetsku banku i Vladu Republike Irske. Od 2005. radi kao evaluator projekata pri Europskoj komisiji za 6. i 7. Okvirni program i program Inteligentna energija za Europu. Objavio je preko 60 znanstvenih i stručnih radova u vodećim svjetskim publikacijama i časopisima.

Od 2013. je i predsjednik je FEDARENE – Europskog udruženja regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu.

Dobitnik je Godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar, Nagrade Biomass Junior Award 2004 u povodu 2. Svjetske konferencije o biomasi, Državne nagrade za znanost, Posebne rektorove nagrade i drugih priznanja. Općina Pokupsko dodijelila mu je Povelju počasnog građanina 2016. godine.

Nakon aktivnog sudjelovanja u osnivanju Agencije i prvog mandata kao ravnatelja od 2008. do 2012., Agenciju vodi i u tekućem četverogodišnjem razdoblju.

Velimir Šegon, mr. sc.

Velimir Šegon, mr. sc.

ZAMJENIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Zamjenik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 7779 589

vsegon@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji koordinira provedbu niza projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije te povećanja energetske učinkovitosti te djeluje kao predstavnik uprave za kvalitetu u sklopu sustava kontrole kvalitete. Od studenog 2014. godine djeluje i kao evaluator projekata iz područja energetike za Europsku komisiju u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Sudjelovao je kao predavač na preko 100 događanja (konferencije, seminari, treninzi, radionice i sl.), između ostalo i kao pozvani predavač na Europskom tjednu održive energije u Briselu 2014. godine u organizaciji Europske komisije.

Kao najznačajniji projekti u kojima je sudjelovao ili sudjeluje mogu se izdvojiti:

  • Izgradnja sustava područnog grijanja na biomasu u Općini Pokupsko – prva i trenutno jedina komunalna toplana na biomasu u Hrvatskoj, financirana putem IPARD pretpristupnog programa. Općina Pokupsko je dobitnik prestižne EUSEW nagrade za 2016. godinu koju dodjeljuje Europska komisija, a kao jedan od ključnih projekata za dodjelu nagrade bila je upravo toplana na biomasu;
  • Ugradnja kotla na pelete u Obrtničkom centru u Karlovcu, što predstavlja prvi primjer provedbe modela ugovorne provedbe topline iz biomase u Hrvatskoj. Na temelju stečenih iskustava pokrenuti su projekti po istom modelu u nizu škola i drugih zgrada javne namjene te su u osnovnim školama u Slunju i Ozlju ovi projekti i provedeni;
  • Izrada preko 30 strateških i provedbenih dokumenata na temu povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije za jedinice regionalne i lokalne samouprave;
  • Preko 20 projekata na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti financiranih iz raznih programa Europske komisije;
  • Veći broj investicijskih projekata – energetske obnove zgrada, ugradnje sustava obnovljivih izvora energije te modernizacije javne rasvjete
Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 7775 495

iprzulj(@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen prvotno kao stručni suradnik, a potom i voditelj Odjela za energetske analize i praćenja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi konceptualnih i idejnih programa i projekata, energetskih strategija i politika (nacionalna i regionalna razina državne uprave) te sudjeluje u planiranju i unapređenju organizacije rada Agencije.

Također je aktivan u pripremi i provedbi međunarodnih projekata (IPA (SLO-HR i HR-BiH), IEE, HORIZON 2020 te IPARD) i osiguravanju nepovratnih izvora financiranja (ELENA, FZOEU, HAMAG INVEST) te kreditnih sredstava (HBOR, EBRD i EIB) za javni i privatni sektor. Zadužen je za pružanje usluga savjetovanja nacionalne, regionalne i lokalne razine državne uprave, priprema i provodi izradu strateških, programskih i planskih dokumenata, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza za javni i privatni sektor.

Zadužen je za provedbu znanstvenih i istraživačkih projekata i programa, kao i provedbu programa i projekata u području javno-privatnog partnerstva (JPP).

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnik ravnatelja
Kontakt + 385 (0)47 658 493

krajic@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni diplomski studij strojarstva Veleučilišta u Karlovcu
Titula Dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji zaposlen od 2009. godine kao stručni suradnik, a zatim kao voditelj područnog ureda Karlovac. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja. Zadužen je za savjetovanje Karlovačke županije te koordinaciju aktivnosti koje Agencija provodi sa županijom te gradovima i općinama s njezinog područja. Sudjeluje u izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata Karlovačke županije. Vodi i nadzire projekte ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase te sudjeluje u pripremi i provedbi investicijskih projekata energetske obnove zgrada i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Sudjelovao je u provedbi međunarodnih projekata financiranih putem Programa pretpristupne pomoći – IPA te programa Inteligentna energija za Europu i Horizon2020.

Ivana Horvat, dipl.ing.el.

Ivana Horvat, dipl.ing.el.

POMOĆNICA RAVNATELJA
PODACI
Pozicija Pomoćnica ravnatelja
Kontakt + 385 (0)49 658 064

ihorvat@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji vodi područni ured u Krapini. Zadužena je za koordinaciju aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti s Krapinsko-zagorskom županijom te općinama i gradovima sa njezinog područja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi razvojnih strategija, planova energetske učinkovitosti i programa korištenja biogoriva na regionalnoj razini. Priprema i provodi projekte energetske obnove postojećih javnih zgrada i uspostave grijanja na biomasu za javni sektor te projekte poticanja ugradnje mjera energetske učinkovitosti za privatni sektor.

Sudjelovala je u provedbi međunarodnih projekata financiranih u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska te programa Inteligentna energija za Europu.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

GLAVNI EKONOMIST
PODACI
Pozicija Glavni ekonomist
Kontakt + 385 (0)1 8892 266

hmaras@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na poziciji glavnog ekonomista te  vodi poslove vezane uz izradu ekonomsko-financijskih analiza i prijave projekata na domaće i međunarodne izvore financiranja.

Sudjelovao je na provedbi europskih projekata u sklopu Šestog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (SERVE), Inteligentna energija za Europu (ZagEE MLEI-PDA, BuySmart+, SUSTAINCO), Obzor 2020 (BioRES), Transnacionalnom programu Jugoistočna Europa (RE-SEEties) i IPA instrumentu pretpristupne pomoći (IPARD – Pokupsko).

Ivana Marić, oec.

Ivana Marić, oec.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
PODACI
Pozicija Voditeljica računovodstva
Kontakt 385 (0)49 658 553

imaric@regea.org

Obrazovanje I. gimnazija u Zagrebu, ovlašteni računovođa
Titula Oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi kao voditelj računovodstva, obavlja poslove financijskog praćenja međunarodnih i domaćih projekata te nadzire ukupno financijsko-računovodstveno poslovanje kao i druge zakonske obveze.

Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave te sudjeluje u provedbi postupaka javne i bagatelne nabave. U travnju 2016. uspješno završila stručno školovanje kojim je stekla zvanje poreznog specijaliste.

Ivana Belić, dipl. novinar

Ivana Belić, dipl. novinar

GLASNOGOVORNICA
PODACI
Pozicija Glasnogovornica
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ibelic@regea.org

Obrazovanje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Titula dipl. novinar
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo

Diplomirala 2009. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer odnosi s javnošću i televizija. Od 2006. do 2007. angažirana je na „Projekt za unapređenje sustava javnog duga“ CARDS 2002 koji je proveden u Ministarstvu financija. Od 2008. do 2012. godine radi na HRT-u kao novinar, a od 2012. dobiva angažman kao voditeljica i novinarka emisije „Putem EU fondova“. Od listopada 2014. do veljače 2017. godine radi na funkciji voditeljice marketinga i odnosa s javnošću Ghetaldus optike. U dosadašnjem radu moderirala je brojne konferencije i organizirala različita događanja.

U Agenciji obnaša dužnost glasnogovornice. U suradnji s ravnateljem Agencije planira i prezentira planove, aktivnosti i poslovne događaje Agencije prema medijima i javnosti. Komunicira s javnošću i medijima te u dogovoru s ravnateljem Agencije organizira medijski nastup. Organizira i vodi konferencije za novinare, izrađuje priopćenja za javnost, te razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocija. Zajedno s ravnateljem Agencije izrađuje komunikacijsko – marketinšku strategiju, te vodi društvene mreže i web stranicu Agencije.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
Pozicija Administrativni referent
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

kkobilsek@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo Zadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora. Također aktivno sudjeluje u planiranju aktivnosti i Agencije prema medijima i javnosti te organizira medijske nastupe, priprema priopćenja za javnost, razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocije, objavljuje vijesti na internetskim stranicama  i društvenim mrežama Agencije te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije.

 

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
Pozicija Administrativni referent
Kontakt +385 (0)1 3885 315

msvincek@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula univ.bacc.oec
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Završila je četverogodišnji Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, smjer „Poslovna ekonomija“ te se dalje profesionalno razvijala u administrativnim, prodajnim i računovodstvenim poslovima te tako stekla iskustva iz šireg opsega organizacijskih i komunikacijskih radnih aktivnosti.

Zadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora.

Adam Babić, mag.ing.stroj.

Adam Babić, mag.ing.stroj.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 8892 265

ababic@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo Radi na projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije (izrada idejnih i tehničkih rješenja) i projektima povećanja energetske učinkovitosti (rekonstrukcije kotlovnica i termotehničkih sustava, energetski pregledi i dr.).  Osim navedenog  priprema projekte prema modelu ugovora o energetskom učinku, provodi natječaje za JLP(R)S, priprema javne nabave za opskrbu energentima te aplicira projekte na razne fondove za bespovratno financiranje.
Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)49 658 063

sbardak@regea.org

Obrazovanje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula dipl. ing. drvne tehnologije
Prijašnje radno iskustvo Učenički dom Ivana Mažuranića, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo Radi na projektima područnog grijanja na biomasu te aktivnostima vezanim za energetske projekte na području Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovao na provođenju  projekta Znanjem do energetskih ušteda te projekata sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Također je bio uključen u pripremu projekata energetske rekonstrukcije postojećih javnih zgrada. Radi na međunarodnim projektima u okviru IPA programa (SLO-HR) – BioHeatLocal, te HORIZON 2020 programa – Biores.
Josip Čengija, dr. sc.

Josip Čengija, dr. sc.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 499

jcengija@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen od 2016. godine gdje radi na projektu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Zagorsko-krapinskoj i Zagrebačkoj županiji (NEWLIGHT- ELENA) kao voditelj projekta i stručnjak za JPP.

Također sudjeluje u analizi, strukturiranju i pripremi ostalih potencijalnih JPP projekata.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mhrbud@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji sudjeluje u provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i korištenja obnovljivih izvora energije, što uključuje provođenje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata zgradaizradu investicijskih studijasudjelovanje u izradi nacionalnih programa i strategija iz područja održive gradnje, upravne postupke provedbe procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije itd. Sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata.

Od 2016. ovlaštena je kao osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Miljenko Jagarčec, ing.

Miljenko Jagarčec, ing.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)49 658 061

mjagarcec@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Ing.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužen za koordinaciju aktivnosti s Krapinsko-zagorskom županijom te gradovima i općinama s područja Krapinsko-zagorske županije. Vodi projekte sanacije škola u Krapinsko zagorskoj županiji, projekt Znanjem do energetskih ušteda te projekte sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe (projekt I ja mogu imati solarne kolektore! i drugi). Radi na provedbi energetskih pregleda i izradi energetskih certifikata.
Martina Krizmanić, mag.oec.

Martina Krizmanić, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)49 658 062

mkrizmanic@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na provedbi razvojnih i međunarodnih projekata te aktivnostima vezanim uz ekonomske analize u okviru projekata korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. Od 2014. do 2015. godine radila je na međunarodnom projektu u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., čiji je cilj bio obnoviti dva objekta kulturne baštine u skladu sa niskoenergetskim principima (1 objekt u SLO i 1 objekt u HR). Ima iskustva u organizaciji tematskih radionica vezanim uz programe stručnog obrazovanja za javnost, također sudjeluje u pisanju studija vezanih za energiju iz biomase za jedinice lokalne samouprave te za međunarodne organizacije poput Svjetske banke i dr. Trenutno radi na međunarodnom projektu Bioenergetska naselja (BioVill) – Povećanje tržišnog udjela održive bioenergije. Projekt BioVill je trogodišnji projekt, financiran od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020) za istraživanje i inovacije. Cilj projekta BioVill je uspostavljanje, poticanje i promoviranje bioenergetskih naselja u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumunjskoj sve do faze investiranja.
Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt
Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi kao voditelj projekta na projektu BhENEFIT te sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.
Dragica Lupić, dipl.ing.el.

Dragica Lupić, dipl.ing.el.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)91 3885 515

dlupic@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužena za sustav upravljanja kvalitetom  i njegovu usklađenost s važećom normom ISO 9001:2015. Osim toga radi i na projektima vezanim uz elektro-mobilnost i  pametne gradove.
Mihaela Mehadžić, dipl.oec.

Mihaela Mehadžić, dipl.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 497

mmehadzic@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji sudjeluje na razvojnim i međunarodnim projektima koji uključuju izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova, programima i planovima energetske učinkovitosti županija te aktivnostima vezanim uz pripremu promotivnih i obrazovnih materijala.

Također provodi financijske analize projekata iz sektora energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za investitore iz javnog i privatnog sektora.

Marko Miletić, mag.ing.el.

Marko Miletić, mag.ing.el.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 7775 489

mmiletic@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo Voditelj je projekata vezanih uz rekonstrukciju, modernizaciju i dogradnju javne i unutarnje rasvjete.
Član je ESCO info centra unutar Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te radi na energetskim pregledima zgrada i energetskim pregledima javne rasvjete.
Miljenko Sedlar, dip.ing

Miljenko Sedlar, dip.ing

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

msedlar@regea.org

Obrazovanje Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu
Titula dipl.ing
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, a radno iskustvo stjecao je u INA, d.d. i Grada Zagreba. Stručnjak u područjima zaštite okoliša, energetike, održive mobilnosti i EU financiranja s uspješnim rezultatima u provedbi projekata i zastupanju interesa različitih dionika na nacionalnoj i EU razini. Posjeduje iskustvo u korištenju tehničkog znanja u pružanju podrške zakonodavnom razvoju i savjetovanju za inovativno financiranje projekata i aktivnosti, pripremi i provedbi projekata u kojima je potrebno međuzavisno partnerstvo, strateško razmišljanje i tehničko savjetovanje. U Agenciji sudjeluje u izradi strateških dokumenata za održivo korištenje energije i prilagodbe na klimatske promjene i u području pametnih gradova, a sudjeluje i u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Prethodno radno iskustvo: INA, d.d., Grad Zagreb

Luka Šafar, mag. inf.

Luka Šafar, mag. inf.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)47 649 450

lsafar@regea.org

Obrazovanje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.inf.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo U Agenciji obavlja poslove samostalnog vođenja projekata  te je zadužen za koordinaciju aktivnosti i provođenje projekata  s Karlovačkom županijom i gradovima i općinama s područja Karlovačke županije. Zadužen za vođenje Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) za Karlovačku županiju.

 

Tijana Šimek, struč.spec.oec.

Tijana Šimek, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 7775 494
tsimek@regea.org
Obrazovanje Ekonomski fakultet u Zagrebu, Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula Struč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi od samog početka rada, prvotno kao voditelj ureda, a zatim kao voditelj projekata organizacije skupova i radionica. Također aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i prijavama projekata na različite dostupne domaće i inozemne izvore financiranja.
Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)47 658 491

mvlainic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo U Agenciji radi na izradama idejnih rješenja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za područje Karlovačke županije, Grada Zagreba i Grada Karlovca te sudjeluje u timu za provođenje energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Od 2014. godine radi na međunarodnim projektima. Iste godine upisuje doktorski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 7775 493

svrcek@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izrađuje projekte racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, provodi energetske preglede, izrađuje energetske certifikate, koordinira stručnim timovima izvan Agencije, provodi nadzor nad izvođenjem radova, sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata u sklopu programa Europske unije Horizon 2020 – projekt EmBuild i drugi. Priprema i prijavljuje projekte energetske učinkovitosti na domaće izvore financiranja (FZOEU, MRRFEU i drugi). Sudjelovao kao konzultant za Svjetsku banku i nizu europskih projekata u sklopu programa Inteligentna energija za Europu (Zagreb Energy Efficient City, European energy service initiative 2020 i  drugi) te uspješnoj provedbi projekta prve hrvatske toplane na biomasu u Pokupskom.
Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)91 3885 – 326

vvhabazin@regea.org

Obrazovanje Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula Struč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo

U Agenciji je uključena u međunarodni projekt BioVill koji je s provedbom započeo u ožujku 2016. godine, a financiran je od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. Također je uključena je u projekt obnove i rekonstrukcije dvorca Bračak gdje pomaže u pripremi i provedbi promotivnih aktivnosti Te sudjeluje i u pisanju studija i programa vezanim za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.

Vedran Vucelić, mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.

Vedran Vucelić, mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

vvucelic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula mag.ing.aedif.univ.spec.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji obavlja poslove voditelja projekata – voditelja ključnih projekata vezano za projekt NEWLIGHT- ELENA koji obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete u Krapinsko-zagorskoj županiji te Zagrebačkoj županiji.

Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva te posjeduje certifikate PRINCE2 i MSP.

Petra Vučetić, mag.ing.aedif.

Petra Vučetić, mag.ing.aedif.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 8892 267

pvucetic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Diplomirala 2014. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija građenja, s temom diplomskog rada Održavanje zgrada i energetska učinkovitost. Od 2014. do 2017. radi u tvrtki Monel d.o.o. koja se bavi upravljanjem i održavanjem zgrada gdje vodi projekte energetske obnove višestambenih zgrada.

U Agenciji sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.

Marko Čavar, mag.

Marko Čavar, mag.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
Pozicija Voditelj projekta
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mcavar@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Aalborg University
Titula Magistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Nakon završenog preddiplomskog studija na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (smjer: procesno-energetski, usmjerenje: energetika), diplomira na Aalborg University (smjer: Planiranje i upravljanje održivim razvojem). Kroz diplomski studij, sudjeluje u studentskim projektima energetskog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini kao i definiranja problema energetskog siromaštva. S temom diplomskog rada Procjena mjera energetske renovacije i pregled problema i rješenja u mjerenju I naplati potrošnje toplinske energije diplomirao je 2017.

Dolaskom u Agenciju, započinje s radom na europskim projektima s ciljem lokalnog, regionalnog i nacionalnog razvoja u području energetske efikasnosti i održivog razvoja energetskog sustava. Od travnja 2018. sudjeluje u „KeepWarm“ projektu koji je dio HORIZON 2020 programa.

Gordan Borić

Gordan Borić

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)1 8892 268

gboric@regea.org

Obrazovanje Srednja graditeljska tehnička škola u Zagrebu
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo Vodi poslove vezane uz Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), sudjeluje na poslovima vezanim uz IT  tehnologiju,  nabavu informatičke opreme, a bavi se i poslovima zaštite na radu.
Igor Krizmanić

Igor Krizmanić

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ikrizmanic@regea.org

Obrazovanje Srednja poljoprivredna škola
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Obavlja poslove organizacije, prijevoza i dostave dokumenata, unosa podataka, arhiviranja dokumenata te ostalih sličnih poslova.
Koraljka Sabadin, oec.

Koraljka Sabadin, oec.

TEHNIČAR
PODACI
Pozicija Tehničar
Kontakt +385 (0)49 658 555

ksabadin@regea.org

Obrazovanje Srednja ekonomska škola u Rijeci
Titula Oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zadužena za poslove sistemske i mrežne administracije,  voditelj je Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) za Krapinsko-zagorsku županiju, grafički dizajn, web administraciju te provođenje energetske učinkovitosti u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

TOP
Malcare WordPress Security