REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

započela je s radom 2008. godine uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu. Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske unčikovitost. Osim toga, Agencija ima zadatak i uvođenje dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pruža informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Grupa smo stručnih, ambicioznih i pozitivnih ljudi koji svojim znanjem i inovativnošću mijenjaju način gospodarenja energijom u Hrvatskoj.

Julije Domac, dr. sc.

Julije Domac, dr. sc.

RAVNATELJ
PODACI

 

PozicijaRavnatelj
Kontakt+385 (0)1 3098 315

jdomac@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od2008.
Znanja i iskustvoDiplomirao, magistrirao te 2004. doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Od 1997. do 2007. zaposlen je u Energetskom institutu Hrvoje Požar, na položaju zamjenika voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. U dosadašnjem radu bio je voditelj Nacionalnog energetskog programa BIOEN, tehnički urednik i nacionalni direktor projekta za FAO, voditelj projekata za Međunarodnu energetsku agenciju – IEA, nacionalni koordinator projekata za UNIDO, konzultant na projekatima za Svjetsku banku i Vladu Republike Irske. Od 2005. radi kao evaluator projekata pri Europskoj komisiji za 6. i 7. Okvirni program i program Inteligentna energija za Europu. Objavio je preko 60 znanstvenih i stručnih radova u vodećim svjetskim publikacijama i časopisima.

Od 2013. je i predsjednik je FEDARENE – Europskog udruženja regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu.

Dobitnik je Godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar, Nagrade Biomass Junior Award 2004 u povodu 2. Svjetske konferencije o biomasi, Državne nagrade za znanost, Posebne rektorove nagrade i drugih priznanja. Općina Pokupsko dodijelila mu je Povelju počasnog građanina 2016. godine.

Nakon aktivnog sudjelovanja u osnivanju Agencije i prvog mandata kao ravnatelja od 2008. do 2012., Agenciju vodi i u tekućem četverogodišnjem razdoblju.

Velimir Šegon, mr. sc.

Velimir Šegon, mr. sc.

ZAMJENIK RAVNATELJA
PODACI
PozicijaZamjenik ravnatelja
Kontakt+385 (0)1 3098 315

vsegon@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od2008.
Znanja i iskustvoU Agenciji koordinira provedbu niza projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije te povećanja energetske učinkovitosti te djeluje kao predstavnik uprave za kvalitetu u sklopu sustava kontrole kvalitete. Od studenog 2014. godine djeluje i kao evaluator projekata iz područja energetike za Europsku komisiju u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Sudjelovao je kao predavač na preko 100 događanja (konferencije, seminari, treninzi, radionice i sl.), između ostalo i kao pozvani predavač na Europskom tjednu održive energije u Briselu 2014. godine u organizaciji Europske komisije.

Kao najznačajniji projekti u kojima je sudjelovao ili sudjeluje mogu se izdvojiti:

  • Izgradnja sustava područnog grijanja na biomasu u Općini Pokupsko – prva i trenutno jedina komunalna toplana na biomasu u Hrvatskoj, financirana putem IPARD pretpristupnog programa. Općina Pokupsko je dobitnik prestižne EUSEW nagrade za 2016. godinu koju dodjeljuje Europska komisija, a kao jedan od ključnih projekata za dodjelu nagrade bila je upravo toplana na biomasu;
  • Ugradnja kotla na pelete u Obrtničkom centru u Karlovcu, što predstavlja prvi primjer provedbe modela ugovorne provedbe topline iz biomase u Hrvatskoj. Na temelju stečenih iskustava pokrenuti su projekti po istom modelu u nizu škola i drugih zgrada javne namjene te su u osnovnim školama u Slunju i Ozlju ovi projekti i provedeni;
  • Izrada preko 30 strateških i provedbenih dokumenata na temu povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije za jedinice regionalne i lokalne samouprave;
  • Preko 20 projekata na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti financiranih iz raznih programa Europske komisije;
  • Veći broj investicijskih projekata – energetske obnove zgrada, ugradnje sustava obnovljivih izvora energije te modernizacije javne rasvjete
Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj.

ZAMJENIK RAVNATELJA
PODACI
PozicijaZamjenik ravnatelja
Kontakt+385 (0)1 3098 315

iprzulj(@regea.org

ObrazovanjeFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od2008.
Znanja i iskustvoU Agenciji je zaposlen prvotno kao stručni suradnik, a potom i voditelj Odjela za energetske analize i praćenja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi konceptualnih i idejnih programa i projekata, energetskih strategija i politika (nacionalna i regionalna razina državne uprave) te sudjeluje u planiranju i unapređenju organizacije rada Agencije.

Također je aktivan u pripremi i provedbi međunarodnih projekata (IPA (SLO-HR i HR-BiH), IEE, HORIZON 2020 te IPARD) i osiguravanju nepovratnih izvora financiranja (ELENA, FZOEU, HAMAG INVEST) te kreditnih sredstava (HBOR, EBRD i EIB) za javni i privatni sektor. Zadužen je za pružanje usluga savjetovanja nacionalne, regionalne i lokalne razine državne uprave, priprema i provodi izradu strateških, programskih i planskih dokumenata, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza za javni i privatni sektor.

Zadužen je za provedbu znanstvenih i istraživačkih projekata i programa, kao i provedbu programa i projekata u području javno-privatnog partnerstva (JPP).

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

Karlo Rajić, dipl.ing.stroj.

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
PozicijaPomoćnik ravnatelja
Kontakt+385 (0)1 3098 315

krajic@regea.org

ObrazovanjeFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni diplomski studij strojarstva Veleučilišta u Karlovcu
TitulaDipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od2009.
Znanja i iskustvoU Agenciji zaposlen od 2009. godine kao stručni suradnik, a zatim kao voditelj područnog ureda Karlovac. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja. Zadužen je za savjetovanje Karlovačke županije te koordinaciju aktivnosti koje Agencija provodi sa županijom te gradovima i općinama s njezinog područja. Sudjeluje u izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata Karlovačke županije. Vodi i nadzire projekte ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase te sudjeluje u pripremi i provedbi investicijskih projekata energetske obnove zgrada i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Sudjelovao je u provedbi međunarodnih projekata financiranih putem Programa pretpristupne pomoći – IPA te programa Inteligentna energija za Europu i Horizon2020.

Ivana Benković, dipl.ing.el.

Ivana Benković, dipl.ing.el.

POMOĆNICA RAVNATELJA
PODACI
PozicijaPomoćnica ravnatelja
Kontakt+385 (0)1 3098 315

ihorvat@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od2011.
Znanja i iskustvoU Agenciji vodi područni ured u Krapini. Zadužena je za koordinaciju aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti s Krapinsko-zagorskom županijom te općinama i gradovima sa njezinog područja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi razvojnih strategija, planova energetske učinkovitosti i programa korištenja biogoriva na regionalnoj razini. Priprema i provodi projekte energetske obnove postojećih javnih zgrada i uspostave grijanja na biomasu za javni sektor te projekte poticanja ugradnje mjera energetske učinkovitosti za privatni sektor.

Sudjelovala je u provedbi međunarodnih projekata financiranih u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska te programa Inteligentna energija za Europu.

Miljenko Sedlar, dip.ing

Miljenko Sedlar, dip.ing

POMOĆNIK RAVNATELJA
PODACI
PozicijaPomoćnik ravnatelja
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

msedlar@regea.org

ObrazovanjePrirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu
Tituladipl.ing
Zaposlen/a u Agenciji od2018.
Znanja i iskustvoDiplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, a radno iskustvo stjecao je u INA, d.d. i Grada Zagreba. Stručnjak u područjima zaštite okoliša, energetike, održive mobilnosti i EU financiranja s uspješnim rezultatima u provedbi projekata i zastupanju interesa različitih dionika na nacionalnoj i EU razini. Posjeduje iskustvo u korištenju tehničkog znanja u pružanju podrške zakonodavnom razvoju i savjetovanju za inovativno financiranje projekata i aktivnosti, pripremi i provedbi projekata u kojima je potrebno međuzavisno partnerstvo, strateško razmišljanje i tehničko savjetovanje. U Agenciji sudjeluje u izradi strateških dokumenata za održivo korištenje energije i prilagodbe na klimatske promjene i u području pametnih gradova, a sudjeluje i u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Prethodno radno iskustvo: INA, d.d., Grad Zagreb

Ivana Belić, mag. nov.

Ivana Belić, mag. nov.

GLASNOGOVORNICA
PODACI
PozicijaGlasnogovornica
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

ibelic@regea.org

ObrazovanjeFakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Titulamag. nov.
Zaposlen/a u Agenciji od2017.
Znanja i iskustvo

Diplomirala 2009. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer odnosi s javnošću i televizija. Od 2006. do 2007. angažirana je na „Projekt za unapređenje sustava javnog duga“ CARDS 2002 koji je proveden u Ministarstvu financija. Od 2008. do 2012. godine radi na HRT-u kao novinar, a od 2012. dobiva angažman kao voditeljica i novinarka emisije „Putem EU fondova“. Od listopada 2014. do veljače 2017. godine radi na funkciji voditeljice marketinga i odnosa s javnošću Ghetaldus optike. U dosadašnjem radu moderirala je brojne konferencije i organizirala različita događanja.

U Agenciji obnaša dužnost glasnogovornice. U suradnji s ravnateljem Agencije planira i prezentira planove, aktivnosti i poslovne događaje Agencije prema medijima i javnosti. Komunicira s javnošću i medijima te u dogovoru s ravnateljem Agencije organizira medijski nastup. Organizira i vodi konferencije za novinare, izrađuje priopćenja za javnost, te razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocija. Zajedno s ravnateljem Agencije izrađuje komunikacijsko – marketinšku strategiju, te vodi društvene mreže i web stranicu Agencije.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

GLAVNI EKONOMIST
PODACI
PozicijaGlavni ekonomist
Kontakt+385 (0)1 3098 315

hmaras@regea.org

ObrazovanjeEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2009.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi na poziciji glavnog ekonomista te  vodi poslove vezane uz izradu ekonomsko-financijskih analiza i prijave projekata na domaće i međunarodne izvore financiranja.

Sudjelovao je na provedbi europskih projekata u sklopu Šestog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (SERVE), Inteligentna energija za Europu (ZagEE MLEI-PDA, BuySmart+, SUSTAINCO), Obzor 2020 (BioRES), Transnacionalnom programu Jugoistočna Europa (RE-SEEties) i IPA instrumentu pretpristupne pomoći (IPARD – Pokupsko).

Ivana Marić, oec.

Ivana Marić, oec.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
PODACI
PozicijaVoditeljica računovodstva
Kontakt+385 (0)1 3098 315

imaric@regea.org

ObrazovanjeI. gimnazija u Zagrebu, ovlašteni računovođa
TitulaOec.
Zaposlen/a u Agenciji od2009.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi kao voditelj računovodstva, obavlja poslove financijskog praćenja međunarodnih i domaćih projekata te nadzire ukupno financijsko-računovodstveno poslovanje kao i druge zakonske obveze.

Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave te sudjeluje u provedbi postupaka javne i bagatelne nabave. U travnju 2016. uspješno završila stručno školovanje kojim je stekla zvanje poreznog specijaliste.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
PozicijaAdministrativni referent
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

kkobilsek@regea.org

ObrazovanjeEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2015.
Znanja i iskustvoZadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora. Također aktivno sudjeluje u planiranju aktivnosti i Agencije prema medijima i javnosti te organizira medijske nastupe, priprema priopćenja za javnost, razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocije, objavljuje vijesti na internetskim stranicama  i društvenim mrežama Agencije te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije.

 

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec

ADMINISTRATIVNI REFERENT
PODACI
PozicijaAdministrativni referent
Kontakt+385 (0)1 3098 315

msvincek@regea.org

ObrazovanjeFakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titulauniv.bacc.oec
Zaposlen/a u Agenciji od2017.
Znanja i iskustvoZavršila je četverogodišnji Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, smjer „Poslovna ekonomija“ te se dalje profesionalno razvijala u administrativnim, prodajnim i računovodstvenim poslovima te tako stekla iskustva iz šireg opsega organizacijskih i komunikacijskih radnih aktivnosti.

Zadužena je za pravilno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz administrativno poslovanje Agencije (komunikacija s klijentima, zaprimanje pošte, preusmjeravanje poziva) te održavanje radnog prostora.

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

VODITELJ PROJEKTA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

sbardak@regea.org

ObrazovanjeŠumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tituladipl. ing. drvne tehnologije
Prijašnje radno iskustvoUčenički dom Ivana Mažuranića, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
Zaposlen/a u Agenciji od2014.
Znanja i iskustvoRadi na projektima područnog grijanja na biomasu te aktivnostima vezanim za energetske projekte na području Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovao na provođenju  projekta Znanjem do energetskih ušteda te projekata sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Također je bio uključen u pripremu projekata energetske rekonstrukcije postojećih javnih zgrada. Radi na međunarodnim projektima u okviru IPA programa (SLO-HR) – BioHeatLocal, te HORIZON 2020 programa – Biores.
Josip Čengija, dr. sc.

Josip Čengija, dr. sc.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

jcengija@regea.org

ObrazovanjeGrađevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
TitulaDr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od2016.
Znanja i iskustvoU Agenciji je zaposlen od 2016. godine gdje radi na projektu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Zagorsko-krapinskoj i Zagrebačkoj županiji (NEWLIGHT- ELENA) kao voditelj projekta i stručnjak za JPP.

Također sudjeluje u analizi, strukturiranju i pripremi ostalih potencijalnih JPP projekata.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

Milka Hrbud, dipl.ing.el.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

mhrbud@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od2011.
Znanja i iskustvoU Agenciji sudjeluje u provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i korištenja obnovljivih izvora energije, što uključuje provođenje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata zgradaizradu investicijskih studijasudjelovanje u izradi nacionalnih programa i strategija iz područja održive gradnje, upravne postupke provedbe procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije itd. Sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata.

Od 2016. ovlaštena je kao osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Miljenko Jagarčec, ing.

Miljenko Jagarčec, ing.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mjagarcec@regea.org

ObrazovanjeFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
TitulaIng.
Zaposlen/a u Agenciji od2009.
Znanja i iskustvoU Agenciji je zadužen za koordinaciju aktivnosti s Krapinsko-zagorskom županijom te gradovima i općinama s područja Krapinsko-zagorske županije. Vodi projekte sanacije škola u Krapinsko zagorskoj županiji, projekt Znanjem do energetskih ušteda te projekte sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe (projekt I ja mogu imati solarne kolektore! i drugi). Radi na provedbi energetskih pregleda i izradi energetskih certifikata.
Martina Krizmanić Pećnik, mag.oec.

Martina Krizmanić Pećnik, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mkrizmanic@regea.org

ObrazovanjeFakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
TitulaMag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2014.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi na provedbi razvojnih i međunarodnih projekata te aktivnostima vezanim uz ekonomske analize u okviru projekata korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. Od 2014. do 2015. godine radila je na međunarodnom projektu u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., čiji je cilj bio obnoviti dva objekta kulturne baštine u skladu sa niskoenergetskim principima (1 objekt u SLO i 1 objekt u HR). Ima iskustva u organizaciji tematskih radionica vezanim uz programe stručnog obrazovanja za javnost, također sudjeluje u pisanju studija vezanih za energiju iz biomase za jedinice lokalne samouprave te za međunarodne organizacije poput Svjetske banke i dr. Trenutno radi na međunarodnom projektu Bioenergetska naselja (BioVill) – Povećanje tržišnog udjela održive bioenergije. Projekt BioVill je trogodišnji projekt, financiran od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020) za istraživanje i inovacije. Cilj projekta BioVill je uspostavljanje, poticanje i promoviranje bioenergetskih naselja u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumunjskoj sve do faze investiranja.
Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

Tamara Lišnjić Lang, mag.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

tlisnjic@regea.org

ObrazovanjeEkonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
TitulaMag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2017.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi kao voditelj projekta na projektu BhENEFIT te sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.
Mihaela Babić, dipl.oec.

Mihaela Babić, dipl.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mbabic@regea.org

ObrazovanjeEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaDipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2011.
Znanja i iskustvoU Agenciji sudjeluje na razvojnim i međunarodnim projektima koji uključuju izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova, programima i planovima energetske učinkovitosti županija te aktivnostima vezanim uz pripremu promotivnih i obrazovnih materijala.

Također provodi financijske analize projekata iz sektora energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za investitore iz javnog i privatnog sektora.

Marko Miletić, mag.ing.el.

Marko Miletić, mag.ing.el.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mmiletic@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMag.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od2011.
Znanja i iskustvoVoditelj je projekata vezanih uz rekonstrukciju, modernizaciju i dogradnju javne i unutarnje rasvjete.
Član je ESCO info centra unutar Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te radi na energetskim pregledima zgrada i energetskim pregledima javne rasvjete.
Tijana Šimek, struč.spec.oec.

Tijana Šimek, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315
tsimek@regea.org
ObrazovanjeEkonomski fakultet u Zagrebu, Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
TitulaStruč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2008.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi od samog početka rada, prvotno kao voditelj ureda, a zatim kao voditelj projekata organizacije skupova i radionica. Također aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i prijavama projekata na različite dostupne domaće i inozemne izvore financiranja.
Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

Marko Vlainić, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mvlainic@regea.org

ObrazovanjeGrađevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od2013.
Znanja i iskustvoU Agenciji radi na izradama idejnih rješenja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za područje Karlovačke županije, Grada Zagreba i Grada Karlovca te sudjeluje u timu za provođenje energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Od 2014. godine radi na međunarodnim projektima. Iste godine upisuje doktorski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

Srećko Vrček, mag.ing.aedif.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

svrcek@regea.org

ObrazovanjeGrađevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od2012.
Znanja i iskustvoSudjeluje u pripremi i provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izrađuje projekte racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, provodi energetske preglede, izrađuje energetske certifikate, koordinira stručnim timovima izvan Agencije, provodi nadzor nad izvođenjem radova, sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata u sklopu programa Europske unije Horizon 2020 – projekt EmBuild i drugi. Priprema i prijavljuje projekte energetske učinkovitosti na domaće izvore financiranja (FZOEU, MRRFEU i drugi). Sudjelovao kao konzultant za Svjetsku banku i nizu europskih projekata u sklopu programa Inteligentna energija za Europu (Zagreb Energy Efficient City, European energy service initiative 2020 i  drugi) te uspješnoj provedbi projekta prve hrvatske toplane na biomasu u Pokupskom.
Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

Valerija Vrček Habazin, struč.spec.oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

vvhabazin@regea.org

ObrazovanjeVisoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
TitulaStruč.spec.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od2015.
Znanja i iskustvo

U Agenciji je uključena u međunarodni projekt BioVill koji je s provedbom započeo u ožujku 2016. godine, a financiran je od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. Također je uključena je u projekt obnove i rekonstrukcije dvorca Bračak gdje pomaže u pripremi i provedbi promotivnih aktivnosti Te sudjeluje i u pisanju studija i programa vezanim za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.

Petra Vučetić Osonjački, mag.ing.aedif.

Petra Vučetić Osonjački, mag.ing.aedif.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

pvucetic@regea.org

ObrazovanjeGrađevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TitulaMag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od2017.
Znanja i iskustvoDiplomirala 2014. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija građenja, s temom diplomskog rada Održavanje zgrada i energetska učinkovitost. Od 2014. do 2017. radi u tvrtki Monel d.o.o. koja se bavi upravljanjem i održavanjem zgrada gdje vodi projekte energetske obnove višestambenih zgrada.

U Agenciji sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, energetskih pregleda i certificiranja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje tehničku projektnu dokumentaciju, strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom. Provodi znanstvene i istraživačke projekte i programe. Prezentira Agenciju na međunarodnim skupovima. Izrađuje ponude i daje informacije na upit iz područja rada Agencije.

Matija Hrupački, mag.gosp.inž.

Matija Hrupački, mag.gosp.inž.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mhrupacki@regea.org 

ObrazovanjeFakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor (Slovenija)
Titulamag.gosp.inž.
Zaposlen/a u Agenciji od2017.
Znanja i iskustvoU agenciji radi na međunarodnom projektu PrioritEE koji je s provedbom započeo u veljači 2017. godine, a financiran je u sklopu Interreg MED programa 2014-2020. Također sudjeluje u provedbi aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti s Krapinsko-zagorskom županijom te općinama i gradovima s njezinog područja, te sudjeluje izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata.
Marko Čavar, mag.

Marko Čavar, mag.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekta
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

mcavar@regea.org

ObrazovanjeFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Aalborg University
TitulaMagistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja
Zaposlen/a u Agenciji od2018.
Znanja i iskustvoNakon završenog preddiplomskog studija na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (smjer: procesno-energetski, usmjerenje: energetika), diplomira na Aalborg University (smjer: Planiranje i upravljanje održivim razvojem). Kroz diplomski studij, sudjeluje u studentskim projektima energetskog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini kao i definiranja problema energetskog siromaštva. S temom diplomskog rada Procjena mjera energetske renovacije i pregled problema i rješenja u mjerenju I naplati potrošnje toplinske energije diplomirao je 2017.

Dolaskom u Agenciju, započinje s radom na europskim projektima s ciljem lokalnog, regionalnog i nacionalnog razvoja u području energetske efikasnosti i održivog razvoja energetskog sustava. Od travnja 2018. sudjeluje u „KeepWarm“ projektu koji je dio HORIZON 2020 programa.

Gordan Borić

Gordan Borić

TEHNIČAR
PODACI
PozicijaTehničar
Kontakt+385 (0)1 3098 315

gboric@regea.org

ObrazovanjeSrednja graditeljska tehnička škola u Zagrebu
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od2013.
Znanja i iskustvoVodi poslove vezane uz Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), sudjeluje na poslovima vezanim uz IT  tehnologiju,  nabavu informatičke opreme, a bavi se i poslovima zaštite na radu.
Igor Krizmanić

Igor Krizmanić

TEHNIČAR
PODACI
PozicijaTehničar
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

ikrizmanic@regea.org

ObrazovanjeSrednja poljoprivredna škola
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od2012.
Znanja i iskustvoObavlja poslove organizacije, prijevoza i dostave dokumenata, unosa podataka, arhiviranja dokumenata te ostalih sličnih poslova.
Tomislav Novosel, mag. ing. stroj.

Tomislav Novosel, mag. ing. stroj.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+ 385 (0)1 3098 315

email:tnovosel@regea.org

ObrazovanjeFakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Titulamag. ing. stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od2019.
Znanja i iskustvo

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje je nastavio raditi kao znanstveni novak. Iskustvo je stjecao na brojnim EU projektima iz područja energetske učinkovitosti, održivog razvoja te obnovljivih izvora energije. U Agenciji prvenstveno radi na projektima iz područja energetskog planiranja te u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Uz rad u Agenciji, nastavio je i poslijediplomski doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Marko Zlonoga dipl.ing.arh.

Marko Zlonoga dipl.ing.arh.

VODITELJ PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditelj projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

mzlonoga@regea.org

ObrazovanjeArhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tituladipl.ing.arh.
Zaposlen/a u Agenciji odlipanj 2019.
Znanja i iskustvoDiplomirao 2002. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u nekoliko projektnih ureda na poslovima arhitektonskog projektiranja i urbanističkog planiranja. Položio je stručni ispit za poslove urbanističkog planiranja kao i za poslove sudionika u gradnji te postao ovlašteni arhitekt.

2010. sa kolegom Andrejem Jakominom osniva zajednički projektni ured u kojem radi na arhitektonskim projektima sa naglaskom na energetsku učinkovitost: projektima niskoenergetskih javnih i stambenih zgrada te projektima energetske obnove zgrada. Kao energetski certifikator provodi energetske preglede i izrađuje energetske certifikate za zgrade različitih namjena i veličina po cijeloj Hrvatskoj.

U sklopu URBACT programa međuregionalne suradnje na temu održivog urbanog razvoja kao URBACT Ad Hoc Expert radi za City Centre Doctor mrežu te za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj – Nacionalnu URBACT točku za Hrvatsku.

U lipnju 2019. priključuje se Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske. Trenutno vodi projekt Interreg Central Europe REEF 2W.

Iva Tustanovski, mag. ing. el. techn.inf.

Iva Tustanovski, mag. ing. el. techn.inf.

VODITELJICA PROJEKTA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+385 (0)1 3098 315

itustanovski@regea.org

ObrazovanjeFakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
Titulamag. ing. el. techn.inf.
Zaposlen/a u Agenciji odlipanj 2019.
Znanja i iskustvoD

Tijekom diplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, započela je s radom u tvrtki Ernst & Young Savjetovanje, gdje je nastavila raditi i nakon diplomiranja. Kao konzultant u području energetike i infrastrukture, sudjelovala je u pripremi i provedbi EU projekata, izradi investicijske platforme za pametne gradove i otoke u Hrvatskoj, pružanju tehničke pomoći tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova te izradama strateških dokumenata, studija izvodljivosti i strategija poslovanja.

Agenciji se priključuje u lipnju 2019. godine gdje trenutno vodi projekt Interreg Central Europe ENTRAIN.

Josipa Natali Šimunić, mag.ing.min.

Josipa Natali Šimunić, mag.ing.min.

VODITELJICA PROJEKTA
PODACI

 

PozicijaVoditeljica projekta
Kontakt+385 (0)1 3098 315

jnsimunic@regea.org

ObrazovanjeRudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titulamag.ing.min.
Zaposlen/a u Agenciji odlistopada 2019.
Znanja i iskustvoDiplomirala sam 2018. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada. Tijekom studija preko Studentskog centra radila sam u REGEA-i na vođenju informacijskog sustava za gospodarenje energijom. Po završetku studija 2018. godine primljena sam na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u REGEA-u gdje sam obavljala poslove vezane uz informacijski sustav gospodarenja energijom, izradu izvješća, izradu i održavanje radionica za djecu na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te sudjelovala u izradi godišnjih planova za grad Karlovac i Karlovačku županiju.

Od listopada 2019.godine član sam REGEA tima.

Tena Maruševac, mag. ing. meh.

Tena Maruševac, mag. ing. meh.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI
PozicijaVoditeljica projekata
Kontakt+ 385 (01) 3098 315

tmarusevac@regea.org

ObrazovanjeFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titulamag. ing. meh.
Znanja i iskustvoTijekom diplomskog studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu započela je s radom u tvrtki Ernst & Young Savjetovanje gdje se prvi puta susrela s konzultantskim radom u području energetike i infrastrukture. Nakon što je diplomirala zaposlila se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje je kao asistentica na projektu radila na koordinaciji projekta iz područja energetske učinkovitosti i inovacija.

TOP
Copy link
Malcare WordPress Security