Oprečna mišljenja u poziciji Hrvatske u EU

CROENERGY raspravljao je i o paketu Čista energija

Drugi jutarnji panel prvog dana konferencije CROENERGY  bio je o energetskim politikama i o nadolazećem novom EU paketu Čista energija. Sudjelovali su tajnik Drvnog klastera Hrvatske Marijan Kavran, izvjestitelj EGSO-a Toni Vidan iz Zelene akcije i domaćin, dr.sc. Julije Domac. Sudionici su se suglasili oko još uvijek prisutne velike neizvjesnosti u pogledu buduće energetske politike, što treba pripisati dvama razlozima.

Prvi je europski: tek se očekuju amandmani u Europskom parlamentu i odvija se snažan lobistički sukob između velikog energetskog biznisa i zelenih te malih proizvođača. Zbog toga je preuranjeno govoriti o konkretnim parametrima EU politika za nadolazeće razdoblje. Jedino što je pozitivno jest prijedlog mogućnosti da se dio kvota za obnovljive izvore realizira kroz projekte u drugim državama članicama.

Drugi razlog je domaći: vladina tijela nisu artikulirala jasnu hrvatsku poziciju u odnosu na ova pitanja. Stoga naši Europarlamentarci, koji su inače vrlo aktivni, zainteresirani i spremni na djelovanje po ovom pitanju, nemaju jasne nacionalne naputke o tome što zagovarati. Očito je da u Hrvatskoj nedostaju kapaciteti za izradu strategija i simulacija na temelju kojih bi se analizom društvenih troškova i koristi identificirale optimalne politike i mjere koje bi se ugradile u nacionalnu strategiju i zagovarale na razini EU.

Međutim, kada se otvorilo pitanje o tome kako bi nacionalne pozicije trebale izgledati, do izražaja su došle razlike u pogledima sudionika. Vidan je iskazao optimizam u pogledu daljnjeg tehnološkog napretka u proizvodnjama na temelju obnovljivih izvora osobito ističući solarne elektrane koje su u kvotama do sada bile neopravdano zapostavljene. Kavran je isticao dosadašnje nerazmjerne kvote biomase i elektrana na vjetar iako Hrvatska u svjetskoj proizvodnji peleta dostiže tržišni udjel od 1%, što je jedna od rijetkih proizvodnji u kojima dostižemo tako visoke udjele. Domac je isticao, a drugi sudionici su se suglasili s njim, da realizaciju nove energetske politike treba shvatiti kao priliku za gospodarsku i društvenu transformaciju, tako da bi pitanje koliko košta energetska transformacija trebalo zamijeniti pitanjem kako ju najbolje iskoristiti.

Da bi se situacija Hrvatske promijenila i pokrenula potrebno je prije svega imati jasnu Strategiju, a da bi do Strategije došlo potreban je interes vladajućih da se to i dogodi. Krajnje je vrijeme za deset koraka unaprijed, jer već debelo kasnimo, a neke stvari po ovim pitanjima prolaze mimo nas ili kakao je gospodin Kavran naglasio „prolaze ispod radara.“.