Objavljeno: 22-02-2018

Objavio/la: Luka Šafar

Završna faza pripreme Dokumentacije o nabavi energetske usluge

U sklopu projekta NEWLIGHT, pripremljena je Dokumentacija o nabavi energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete za sve jedinice lokalne samouprave uključene u projekt.

Prema predviđenoj dinamici, raspisivanje javne nabave predviđeno je tijekom ožujka 2018. godine. Tekst Dokumentacije o nabavi (DoN) sa svim prilozima dostupan je za preuzimanje na sljedećoj poveznici:

PREUZMI

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su komentirati dokumentaciju. Svoje primjedbe i prijedloge u vezi s dokumentacijom molimo poslati na e-mail: NEWLIGHT@regea.org