Objavljeno: 26-06-2017

Objavio/la: Luka Šafar

Poziv za iskaz interesa

U sklopu europskog projekta NEWLIGHT krajem 2017. godine planirano je raspisivanje javne nabave za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete u većem broju uključenih jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Financiranje modernizacije sustava javne rasvjete većeg broja uključenih gradova i općina planira se provesti putem Ugovora o energetskom učinku (EPC ugovor) u skladu sa Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge. Sukladno navedenom izrađen je nacrt ugovorne i natječajne dokumentacije koja bi se koristila u javnom nadmetanju.

Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane strane za iskazivanje interesa za sudjelovanje u svrhu informiranja o nacrtu EPC Ugovora i pripadajuće dokumentacije za nadmetanje (DZN).

Pod zainteresiranim stranama podrazumijevaju se poglavito ESCO tvrtke (pružatelji ESCO usluga) i predstavnici jedinica lokalne samouprave (naručitelji ESCO usluge).

Molimo Vas da interes iskažete putem e-maila na adresu NEWLIGHT@regea.org