Naziv projekta LC Districts communication
Cilj projekta Cilj projekta je izraditi regionalna dijagnostička izvješća o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetsku tranziciju od razine gradskih četvrti na više, Vodič za metode i Vodič za dobru praksu. Glavni rezultat provedbe ovog projekta u Hrvatskoj biti će prijedlog unaprjeđenja strateškog dokumenta koji regulira financiranje projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i lokalnih razvojnih strateških dokumenata u dijelu koji se dotiče daljinskog grijanja i integralne energetske obnove.
Izvor financiranja Europski fond za regionalni razvoj + sredstva partnera


LINK NA WEB PROJEKTA https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/

 

TOP
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Malcare WordPress Security