EPC info centar

Da li je EPC model financiranja primjenjiv u vašem gradu ili općini?

Odgovor na to pitanje dobiti ćete po ispunjavanju Kontrolne liste isplativosti.

Pri rekonstrukciji sustava javne rasvjete, Jedinica lokalne samouprave ima na raspolaganju nekoliko modela financiranja. Najjednostavniji i najučestaliji je tradicionalni model, pri kojem jedinica lokalne samouprave samostalno provodi javnu nabavu za projektiranje, rekonstrukciju i održavanje javne rasvjete.

Prednosti ovog modela:

Nedostaci ovog modela:

Operativni leasing

OPIS:

PREDNOSTI:

NEDOSTACI:

Ugovor o energetskom učinku OPIS:

EPC model financiranja podrazumijeva da ESCO tvrtka u potpunosti samostalno financira i provodi radove na javnoj rasvjeti uz obavezu ostvarivanja energetskih ušteda tijekom trajanja ugovornog odnosa. Ugovor o energetskom učinku omogućuje JLS realizaciju investicija u sustav javne rasvjete bez opterećivanja gradskog/općinskog proračuna za investicije.

ESCO tvrtka koristi ostvarene troškovne uštede koje se javljaju nakon rekonstrukcije javne rasvjete za pokrivanje investicijskih i kapitalnih troškova. Nakon isteka EPC ugovora, grad/općina ima koristi od provedene rekonstrukcije zbog energetskih i novčanih ušteda koje se ostvaruju i nakon isteka ugovornog odnosa.

PREDNOST: NEDOSTACI:

 

epckoraci
LEGENDA:
Područje A – razdoblje prije izvedbe projekta
Značajke: visoki troškovi za energiju, energetski neučinkovita oprema
Područje B – razdoblje zajamčenih ušteda i razdoblje trajanja Ugovora o energetskom učinku
Značajke: sniženi troškovi za energiju i troškovi održavanja, ostvarivanje energetskih i troškovnih ušteda, ESCO tvrtki isplaćuje se iznos prema ostvarenim uštedama
Područje C – razdoblje prijenosa prava vlasništva nakon isteka Ugovora o energetskom učinku
Značajke: sniženi troškovi za energiju i odražavanje, dugoročne financijske uštede

 

ŠTOTKOULOGA ESCO INFO CENTRA
Ispitivanje primjenjivosti EPC
modela

 • Ispunjavanje Kontrolne liste isplativosti
 • Predstavnici jednica lokalne samouprave (JLS)


 • Savjetuje JLS, pomaže pri ispunjavanju
  Kontrolne liste isplativosti


arrowarrowarrow
Prikupljanje podataka

 • Provedba detaljnog energetskog pregleda i izrada Izvješća o provedenom detaljnom energetskom pregledu
 • Osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda od strane Ministarstva graditeljstva
 • Definiranje Metodologije provođenja detaljnog energetskog pregleda sustava javne rasvjete


arrowarrowarrow
Gruba analiza rekonstrukcije

 • Procjena investicijskih troškova i potencijala ušteda


Predstavnici JLS

 • Na osnovu Izvješća o provedenom energetskom pregledu


 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
arrowarrowarrow
Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcijePredstavnici JLS

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi


 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
arrowarrowarrow
Predstavnici JLS

 • Koji dio sustava rekonstruirati
 • Koje parametre kvalitete usluge zahtijevati


Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi


 • Savjetuje o selekcijskim kriterijima, kriterijima kvalitete usluge i ostalim kriterijima javne nabave.
 • Osigurava prijedlog teksta Natječajne dokumentacije
arrowarrowarrow
Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 • Definiranje prava i obveza
 • Definiranje načela podjele rizika
 • Definiranje plana mjerenja i
  verifikacije ušteda


Predstavnici JLS
 • Savjetuje JLS o bitnim sastavnicama Ugovora o energetskom učinku
 • Osigurava prijedlog teksta Ugovora o energetskom učinku kao sastavnog dijela Natječajne dokumentacije


arrowarrowarrow
Raspisivanje javne nabave za energetsku uslugu


Predstavnici JLS
 • Po potrebi sudjeluje kao stručna podrška JLS pri otvaranju i ocjenjivanju ponuda pristiglih na javni natječaj


arrowarrowarrow
Provedba rekonstrukcije po EPC modelu financiranja

 • Projektiranje
 • Izvođenje radova
 • Razdoblje zajamčenih ušteda
 • Razdoblje prijenosa prava vlasništva


ESCO tvrtka
Pružanje podrške JLS pri kontroli

 • Projektiranog rješenja;
 • Provedbe rekonstrukcije;
 • Rezultata rekonstrukcije (mjerenja i verifikacije ušteda);

Pružanje informacija ESCO tvrtkama

 • O dostupnim izvorima financiranja;
 • O pravnim i tehničkim kriterijima javne nabave;

1. Koje mjere se obično provode u EPC projektu javne rasvjete?

Zamjena postojećih svjetiljki (lampi), djelomična zamjena postojećih instalacija, stupova, ugradnja sustava kontrole i regulacije. Ukoliko je potrebno proširenje sustava javne rasvjete, ono može biti uključeno u projekt, ali ne može biti financirano iz ostvarenih energetsko-troškovnih ušteda.

 

2. Koja je visina ulaganja uobičajena da bi projekt rekonstrukcije bio prihvatljiv ESCO tvrtki?

Ne postoji uobičajena minimalna visina ulaganja, ona ovisi o projektu i njegovoj veličini. U većini slučajeva investicije moraju biti veće od nekoliko stotina tisuća kuna, inače je trošak pripreme projekta (uključujući sklapanje ugovora) previsok da bi se isplatio kroz ostvarene uštede projekta ESCO tvrtki.

 

3. Kakav utjecaj na EPC projekt ima postojeći ugovorni odnos (održavanje sustava javne rasvjete ili ugovor o proširenju sustava)?

ESCO tvrtka u praksi najčešće preuzima već postojeće ugovorne odnose JLS, odnosno zadržava postojećeg održavatelja javne rasvjete ili izvođača radova ugovorenog za proširenje sustava javne rasvjete.

 

4. Koliko je EPC projekt vremenski zahtjevan za JLS?

Pažljiva priprema projekta je ključna za uspješno provođenje EPC projekta. Potrebno je dobro planiranje projekta i jasni zahtjevi o kriterijima kvalitete za ESCO tvrtke. Tada se vremensko opterećenje JLS nakon potpisivanja Ugovora o energetskom učinku svodi na minimum i odnosi se na kontrolu ostvarenih ušteda i kontrolu kvalitete garantirane Ugovorom.

 

5. Kako se određuje referentna vrijednost (osnovica) troška?

Referentni troškovi su baza za računanje ESCO naknada za otplatu investicije. Kako bi se spriječilo da faktori, koji su izvan kontrole ESCO tvrtki (npr. cijena električne energije, promjena režima rada sustava javne rasvjete), idu u njihovu korist ili im štete, cijene energije i razine energetske potrošnje uspoređuju se s onima iz referentne godine.

 

6. Da li se EPC model može primijeniti pri rekonstrukciji svakog sustava javne rasvjete?

Danas dostupna tehnička rješenja osiguravaju primjenjivost EPC modela financiranja u gotovo svakom sustavu javne rasvjete starijem u prosjeku od 10 godina. Međutim, kako bi bio financijski prihvatljiv, EPC projekt mora biti određene investicijske vrijednosti (npr. investicijski troškovi više stotina tisuća kuna).

 

7. Kada nema smisla koristiti EPC model financiranja?

Da li je investiranje u energetsku učinkovitost sa ili bez EPC-a povoljnije ovisi o nekoliko čimbenika. EPC model financiranja nema smisla koristiti kada:

 • projekt je male veličini (za vrlo male projekte postignute uštede nisu dovoljne da otplate troškove ulaganja i pripreme ugovora u razumnom vremenskom okviru;
 • investicijska sredstva su dostupna i dostatna te na raspolaganju je dovoljan kapacitet osoblja za samostalno financiranje i provedbu rekonstrukcije;
 • JLS ima povoljnije uvjete nabave svjetiljki na tržištu od ESCO tvrtke.

 

8. Tko snosi rizik provedbe EPC projekta?

ESCO tvrtka snosi tehnički i financijski rizik za uspješno izvođenje projekta, posebice u odnosu na ugovorom garantirane uštede. Kako bi se JLS zaštitile od eventualnih financijskih poteškoća ESCO tvrtke, preporuča se u tom pogledu poduzeti mjere osiguranja integrirane u EPC ugovor

 

9. Kada klijent (JLS) počinje ostvarivati koristi od EPC projekta?

Ovisno o vrsti EPC ugovora, JLS može početi ostvarivati korist od ostvarenih ušteda odmah po završetku rekonstrukcije sustava javne rasvjete (što će vjerojatno zahtijevati duži ugovorni odnos ESCO-JLS) ili nakon isteka ugovornog odnosa JLS-ESCO.

 

10. Koliko dugo je JLS ugovorno vezana prema ESCO tvrtki?

Uobičajeno trajanje EPC ugovora varira između 7 do 13 godina, ali ovisno o uvjetima (npr. visina ušteda, cijena el. energije) trajanje ugovornog odnosa može biti kraće ili duže.

 

11. Mogu li i investicije poput proširenja postojećeg sustava rasvjete biti uključene u EPC projekt?

Mogu, međutim u ovim slučajevima JLS isplaćuje predujam ESCO tvrtki iz razloga što dodatna proširenja ne mogu u potpunosti biti financirana od ostvarenih troškovnih ušteda. Prednost je u tome što JLS na taj način koristi iskustvo ESCO tvrtke pri provedbi sličnih projekata.

 

12. Tko posjeduje sustav javne rasvjete nakon provedbe EPC projekta?

JLS ostaje jedini vlasnik rekonstruiranog sustava javne rasvjete. Isključivo lampe i ostala oprema ili materijal koji je ugrađen od strane ESCO tvrtke u vlasništvu je ESCO tvrtke i to isključivo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ako drugačije nije ugovorom definirano.

 

13. Što se događa na isteku EPC ugovora?

Po isteku EPC ugovora, JLS preuzima cjelokupni sustav javne rasvjete te počinje ostvarivati koristi od nižih troškova električne energije.

 

14. Kako JLS može pronaći zainteresiranu ESCO tvrtku?

EPC info centar pruža pomoć pri identifikaciji potencijalnih ESCO tvrtki. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske uspostavila je EPC info centar za područje Republike Hrvatske

Ukoliko trebate dodatne informacije kontaktirajte nas sa povjerenjem na:

EPC INFO CENTAR
REGEA, Andrije Žaje 10, 10 000 Zagreb

e-mail: EPC@regea.org
T: + 385 1 3098 315

Ivan Pržulj, dipl. ing.

Marko Miletić, dipl. ing.

TOP
Copy link
Malcare WordPress Security