DOMAĆI IZVORI FINANCIRANJA

Fond financira energetske preglede, projektnu dokumentaciju (kod izgradnje nove javne rasvjete ili proširenja) s troškovnikom opreme i radova, demontažu neučinkovite i ekološki neprihvatljive opreme, nabavu i ugradnju odgovarajuće opreme i materijala, rasvjetna tijela (svjetiljke) u zasjenjenoj izvedbi sa svom potrebnom opremom, visokotlačne natrijeve žarulje (izvori svjetlosti), sustav upravljanja javnom rasvjetom (paljenje i gašenje cjelonoćno, polunoćno, prepolovljivanje izvora svjetlosti, smanjenje i povećanje intenziteta svjetla…) sa svom potrebnom opremom, sustave za nezavisno mjerenje utroška električne energije sa svom potrebnom opremom, samostojeće razdjelne ormariće, ispitivanje i primopredaju te ostalu opremu u funkciji priznatih dijelova instalacije.

Inače, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do sad je sufinancirao 310 projekata koji se tiču energetske učinkovitih sustava javne rasvjete. Za projekte vrijednosti više od 257 milijuna kuna, Fond je isplatio više od 123 milijuna kuna. Godišnje uštede ostvarene tim projektima veće su od 26 milijuna godišnje, a CO2 emisija je smanjena za više od 10 tisuća tona.

Osim javne rasvjete, Fond sufinancira i vanjsku rasvjetu u vlasništvu javnih ustanova i ostalij proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji u vlasništvu imaju sustav vanjske rasvjete. Sufinancira se izrada glavnih/izvedbenih projekata rekonstrukcije/izgradnje ekoloških i energetski učinkovitih sustava vanjske rasvjete te sama izgradnja sustava, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji i tehničkim smjernicama Fonda.

 

Jedna od važnih strateških odrednica Erste banke je i energetska industrija. Zbog prirodnih potencijala Hrvatske u obnovljivim izvorima energije te važnosti energetike u ukupnom gospodarstvu, Erste banka kontinuirano unapređuje svoju ponudu kroz specijaliziranu uslugu i prateće kreditne proizvode. U tom smislu razvijamo nove proizvode u okviru kojih potičemo poduzetnike na novo zapošljavanje, povećanje energetske učinkovitosti, korištenje mogućnosti obnovljivih izvora energije te smanjivanje troškova poslovanja kroz dodatno smanjivanje troškova financiranja. Dugogodišnja suradnja s međunarodnim financijskim institucijama (EIB, EBRD) omogućuje povoljnije izvore kreditiranja za naše klijente te mogućnost korištenja bespovratnih sredstava (grant) čime dodatno pomažemo u podizanju konkurentnosti poduzeća. Potencijal energetske industrije koji se očituje u segmentu investicija usmjerenih na smanjivanje troškova energenata u proizvodnji, ali i u zgradarstvu, bilo rezidencijalnom ili industrijskom, dodatno je podržan i timom specijalista s visokom stručnošću i znanjem iz ove industrije. Prodajni tim specijalista Erste banke upoznat je sa svim trendovima i zahtjevima energetske industrije te će vam pomoći strukturirati optimalni financijski paket proizvoda i usluga iz ponude Erste banke, kao i Erste grupe, prilagođenih upravo specifičnostima vaše industrije i vašeg poduzeća.

Trenutno aktualne specijalizirane kreditne linije financiranja možete pronaći u dokumentima niže, a detaljnije informacije o kreditnim linijama, kao i ostalim proizvodima i uslugama Erste banke potražite kod svog financijskog zastupnika.

Zagrebačka banka već je godinama vodeća banka u Hrvatskoj koja posluje s više od 60 tisuća korporativnih klijenata i 1,1 milijuna građana. Uz ime Zagrebačke banke veže se sigurnost, veličina i napredak. Dodatni doprinos vrijednostima banke daje i dimenzija usmjerenosti prema održivom i uključivom razvoju i poslovanju.

Biti vodeća banka znači biti inovativna i kvalitetna banka koja je svjesna vlastite odgovornosti i utjecaja na okoliš i koja svoju poziciju koristi za dodatni doprinos održivom razvoju. Zaštita okoliša i poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja godinama su sastavni dio strategije poslovanja Zagrebačke banke i UniCredit Grupe.

Prvo veliko ulaganje u zeleno gospodarstvo bila je izgradnja Vjetroelektrane Trtar Krtolin 2006. Od tada pa do danas banka sustavno prati projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u segmentu poslovanja s korporativnim i individualnim klijentima.Banka je 2010., prva u Hrvatskoj, za građane uvela u ponudu Zelene kredite za kupnju, izgradnju i adaptaciju stambenih objekata na nisko energetski standard. Nakon toga su uslijedili i drugi „zeleni krediti“ za razne namjene.

Zagrebačka banka tradicionalno usvaja ekološke standarde i djeluje proaktivno u smjeru poticanja okolišno orijentiranih praksa. Već je 1995. godine uključila odredbe o očuvanju okoliša u dugoročne investicijske kredite. Jedan je od osnivača Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj, a od 1998. podupire projekte vezane za očuvanje okoliša i biološku raznolikost. Slijedeći trendove i ciljeve održivog rasta, usvojila je Politiku i povelju zaštite okoliša i održivog razvoja. Prva je financijska institucija kojoj je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja 2003. dodijelilo Priznanje za opći doprinos zaštiti okoliša u kategoriji društveno odgovornih tvrtki. Zagrebačka banka dobitnik je nagrade Green Superbrands te je podupiratelj aktivnosti Savjeta za zelenu gradnju s ciljem zajedničke promocije i poticanja održive gradnje u Hrvatskoj.

 

 1. Agencija za investicije i konkurentnost
  Agencija za javno-privatno partnerstvo je središnje nacionalno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Hrvatskoj.
  Web stranica: http://www.ajpp.hr/
 2. European PPP Expertise Centre
  Europski JPP centar znanja (EPEC) pokrenut je na inicijativu Europske investicijske banke, Europske Komisije, država članica Europske unije i država kandidatkinja. EPEC pomaže pri jačanju kapaciteta za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva (JPP). Članovi EPEC-a dijele svoje iskustvo i znanje, provedene analize i primjere dobre prakse vezane za sve aspekte JPP-a.
  Web stranica: http://www.eib.org/epec/
 3. EUROSTAT
  EUROSTAT je statistički ured Europske unije smješten u Luxemburgu. Zadaća EUROSTATA je pružanje statističkih informacija Europske unije koje omogućuju usporedbu između država i regija.
  Web stranica: http://ec.europa.eu/eurostat/
 4. Državni zavod za statistiku
  Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.
  Web stranica: http://www.dzs.hr/
 5. Ministarstvo financija
  Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.
  Web stranica: http://www.mfin.hr/

*Popis financijskih institucija koji nude izvore financiranja ESCO tvrtki nije konačan. Ukoliko nudite izvore kapitala za ESCO tvrtke i želite da se informacije nađu na ovom popisu molim Vas da nam e-mailom dostavite Vektorski logo institucije, tekst koji bi htjeli da se navede ispod loga – max 2 000 znakova. Korištenje linkova ili dodatnih PDF privitaka je dobrodošlo.

TOP
Copy link
Malcare WordPress Security