EPC HODOGRAM

ŠTOTKOULOGA EPC INFO CENTRA
Ispitivanje primjenjivosti EPC
modela

 

 • Ispunjavanje Kontrolne liste isplativosti
 • Predstavnici jednica lokalne samouprave (JLS)


 • Savjetuje JLS, pomaže pri ispunjavanju
  Kontrolne liste isplativosti


 arrow 
Prikupljanje podataka

 

 

 • Provedba detaljnog energetskog pregleda i izrada Izvješća o provedenom detaljnom energetskom pregledu
 • Osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda od strane Ministarstva graditeljstva
 • Definiranje Metodologije provođenja detaljnog energetskog pregleda sustava javne rasvjete


 arrow 
Gruba analiza rekonstrukcije

 

 

 • Procjena investicijskih troškova i potencijala ušteda


Predstavnici JLS

 

 

 • Na osnovu Izvješća o provedenom energetskom pregledu


 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
 arrow 
Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcijePredstavnici JLS

 

 

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi


 • Savjetovanje i pregled Izvješća o provedenom energetskom pregledu
 arrow 
Predstavnici JLS

 

 

 • Koji dio sustava rekonstruirati
 • Koje parametre kvalitete usluge zahtijevati


Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 

 

 • Odgovorna osoba ovisno o organizacijskoj strukturi


 • Savjetuje o selekcijskim kriterijima, kriterijima kvalitete usluge i ostalim kriterijima javne nabave.
 • Osigurava prijedlog teksta Natječajne dokumentacije
 arrow 
Izrada prijedloga Ugovora o energetskom učinku između JLS i ESCO tvrtke

 

 

 • Definiranje prava i obveza
 • Definiranje načela podjele rizika
 • Definiranje plana mjerenja i
  verifikacije ušteda


Predstavnici JLS
 • Savjetuje JLS o bitnim sastavnicama Ugovora o energetskom učinku
 • Osigurava prijedlog teksta Ugovora o energetskom učinku kao sastavnog dijela Natječajne dokumentacije


 arrow 
Raspisivanje javne nabave za energetsku uslugu

 


Predstavnici JLS
 • Po potrebi sudjeluje kao stručna podrška JLS pri otvaranju i ocjenjivanju ponuda pristiglih na javni natječaj


 arrow 
Provedba rekonstrukcije po EPC modelu financiranja

 

 

 • Projektiranje
 • Izvođenje radova
 • Razdoblje zajamčenih ušteda
 • Razdoblje prijenosa prava vlasništva


ESCO tvrtka
Pružanje podrške JLS pri kontroli

 

 • Projektiranog rješenja;
 • Provedbe rekonstrukcije;
 • Rezultata rekonstrukcije (mjerenja i verifikacije ušteda);

Pružanje informacija ESCO tvrtkama

 • O dostupnim izvorima financiranja;
 • O pravnim i tehničkim kriterijima javne nabave;
TOP
Copy link
Malcare WordPress Security