Objavljeno: 02-10-2015

Objavio/la: Miljenko Jagarčec

Kako rješavati probleme energetske učinkovitosti pravovremeno

A kaj je to pravovremeno?

Pravovremeno je onda dok su još sve karte na stolu, i dok je sve još uvijek na papiru, u računalu, u zamisli… Cjelokupni projekt izgradnje nove građevine ili energetske obnove postojeće građevine mora imati interdisciplinaran pristup koji gleda sustavno i kroz cijeli životni ciklus građevine i procesa gradnje.

A kaj to znači?

Kako se projektiraju energetske instalacije? Malo bum zločest, ali uglavnom se projektiraju „od oka“, metodom „tak se je to navek delalo“, „daj nahiti još 25% na snagu kotla, to nebu nšče videl a če bu zima buju nas mam zvali“. Takva praksa treba nestati.

Kako takvu praksu ukloniti?

Bitno je uključiti sve zainteresirane strane u cjelokupni proces odlučivanja od samog početka. Nužno je u startu odrediti vrlo agresivne ciljeve (rokovi, sredstva, ušteda ili potrošnja nakon provedbe, trošak budućeg održavanja…).

Nužno je rizike u procesu podijeliti, jer ako je sav rizik na projektantu, a sva potencijalna dobit na kraju projekta na investitoru, projektant je motiviran više razmišljati o tome kako osigurati da ga nebude nitko nikaj poslije pital nego da razmišlja integralno o problemu.

Nužno je osigurati financijski poticaj za dobar rezultat.

Nužno je zajedničko donošenje odluka bazirano na stvarnim brojkama, a ne na metodi palac puta pi.

Nužno je osigurati interdisciplinarni pristup. Raspored prostorija jako utječe na iskorištenje prirodne osvijetljenosti. Redoslijed ugradnje strojarskih elemenata ima utjecaj na sljedeće elemente sustava koji se trebaju ugraditi.

Nužno je izvršiti više iteracija arhitekt-strojar-elektro-arhitekt da se pronađe optimalni raspored i tehnologija.

Prilikom projektiranja kotlovnice zadovoljite minimalnu vršnu potražnju, a optimizirajte ukupnu potražnju. Takav pristup obično dovodi do kombinacija više različitih tehnologija koje dugoročno daju optimalnu potrošnju i emisiju CO2 uz optimiziranu investiciju (npr. dizalica topline + plinski kotao, biomasa + veliki buffer….)

Kako do takvog pristupa?

Na akademskom nivou:

Treba izrađivati i objavljivati studije koje pokazuju rezultate integriranog pristupa projektiranju

Treba to uvesti na fakultete

Motivirati studente da razmišljaju na interdisciplinarni način

U praksi:

Uvjeriti investitore da je energetska učinkovitost najučinkovitija u fazi konstruiranja

Pokazati rješenja iz prakse koja demonstriraju vrijednost tog pristupa

Izrađivati studije sa analizom rezultata takvog pristupa i primjerima integriranog pristupa iz prakse

Sustavno poticati takav pristup i način razmišljanja

Razviti alate koji će omogućavati takav pristup 

Nadam se da ova mala crtica barem malo dočarava izazove koje energetska učinkovitost stavlja pred sve uključene u taj proces.

 

Kako rješavati probleme energetske učinkovitosti pravovremeno

Objavio/la: Miljenko Jagarčec


Sva iznesena mišljenja i stavovi su odgovornost i predstavljaju autora, a ne odražavaju službeno stajalište Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.